Utbetalningsspecifikationer

En utbetalningsspecifikation är precis som namnet antyder en förklaring över en utbetalning som har gjorts. De här specifikationerna kan komma till nytta i många avseenden och är viktiga för den som mottagit betalningen eftersom det är den som berättar vad det är som har betalats och vad betalningen avser.

Billecta erbjuder fakturaköp

Vi på Billecta har något som heter fakturaköp. Det innebär att du som har ett företag och inte kan vänta på att få betalt av en kund tills förfallodatumet helt enkelt överlåter till oss att ta över fakturan och fakturera kunden istället för att du ska göra det. Vi köper kort och gott fakturan av dig och ditt företag. 

Fördelarna med att sälja en faktura är att du kan lösa kassalikviditeten direkt. När du säljer fakturan får du betalt för den redan samma dag, och genom det kommer du genast få en förbättrad likviditet. Dina kunder påverkas inte alls av att vi tar hand om faktureringen åt dig. De har fortfarande samma betalningsvillkor som ni har kommit överens om tidigare, så den enda skillnaden är egentligen att det är vi som fakturerar och att du får pengar på kontot mycket snabbare. 

Utöver det minskar du naturligtvis också det administrativa arbetet du behöver göra själv. När du säljer en eller flera fakturor till oss tar vi hand om allt från fakturering till påminnelse- och kravhantering. Det innebär också att vi tar själva kreditrisken istället för att du ska behöva bekymra dig över att eventuellt inte få betalt i tid.

Utbetalningsspecifikationer vid fakturaköp

När vi köper en faktura av dig får du in pengar på kontot och det blir därmed också en transaktion i företaget. Den affärshändelsen ska du naturligtvis redovisa, men eftersom det inte är du som har skickat själva fakturan till kunden så har du inte heller en faktura att använda som verifikation. 

Vi kommer förse dig med en utbetalningsspecifiktion som du kan använda för redovisningen. I specifikationen får du bland annat se vilket belopp som har betalats ut, vilka avgifter vi har debiterat och vart pengarna har betalats. Den specifikation du får är ett komplett underlag och du behöver inte själv upprätta något dokument för att ha en giltig verifikation till affärshändelsen som du bokför. I och med det är det väldigt smidigt och enkelt att låta oss köpa dina fakturor.

Som kund hos oss på Billecta väljer du själv hur många fakturor du vill sälja till oss och hur ofta du vill göra det. Vi har inga krav på att det ska handla om några specifika volymer eller ens återkommande faktureringsuppdrag. Du kan alltså välja att sälja en faktura till oss när du behöver förbättra kassalikviditeten om det så bara handlar om någon enstaka faktura då och då.

Utbetalningsspecifikationer till företag

Som företagare är det inte bara när du väljer att sälja dina fakturor som du kan få utbetalningsspecifikationer. Alla gånger när du får in pengar på kontot för någonting, om det så är en ersättning eller någon annan form av utbetalning som inte är kopplad till en faktura du har skickat, så behöver du en specifikation över betalningen. Specifikationen är nödvändig för att du ska kunna upprätta en korrekt bokföring som följer bokföringslagen, så det är viktigt att vara noga med att spara alla eventuella utbetalningsspecifikationer du får.

Ett företag kan få en utbetalningsspecifikation i olika sammanhang och när du får en beror förstås till viss del på vilken slags verksamhet du har. En del företag med verksamhet inom områden som täcks av upphovsrätten eller som på andra sätt får ersättning retroaktivt för redan utfört arbete, exempelvis företag inom det konstnärliga området, får alltid utbetalningsspecifikationer från den part som betalar ut ersättningen. Eftersom ersättningen som kommer in är för arbete som skett inom företaget ska de sparas och användas som verifikationer till bokföringen.

På samma sätt kanske ditt företag får ersättning från ett försäkringsbolag för en skada som inträffat på någon av bolagets tillgångar och självklart ska också sådana specifikationer sparas. För att förklara det hela kort kan man säga att oavsett varför ditt företag får en utbetalningsspecifikation och oberoende av från vem den kommer så ska den sparas om betalningen gäller något som rör företaget och dess verksamhet.

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga

När ska företag skapa utbetalningsspecifikationer?

Det kan uppstå situationer när det är ditt företag som ska skapa en utbetalningsspecifikation. Ett exempel på när man som företagare kan behöva ta fram utbetalningsspecifikationer är om man har anställda och betalar ut lön. Då är det arbetstagarna som får varsin individuell utbetalningsspecifikation över lönen där det framgår bland annat i hur stor omfattning den anställde har arbetat, vilken ersättning personen får för den tiden och vilken skatt som dras av.

Dylika utbetalningsspecifikationer är inte bara till för arbetstagarens räkning så att de kan kontrollera vilken lön de får och hur mycket skatt som har dragits av, utan ännu en gång också för att du som företagare ska ha rätt underlag för din redovisning. Använder du ett lönehanteringsprogram skapas ofta de här specifikationerna per automatik, men om du inte har anställda på regelbunden basis och inte använder ett lönehanteringsprogram behöver du skapa dem manuellt.

Billecta – ett automatiserat faktureringsprogram

Du som har ett företag och vill hitta ett användarvänligt och automatiserat faktureringsprogram är hjärtligt välkommen att testa den tjänst som vi på Billecta erbjuder. Som ny kund har du en möjlighet att testa programmet gratis i 30 dagar för att få en uppfattning om det här är en tjänst som passar just dig. Förutom att vi har en mjukvara som låter dig automatisera stora delat av fakturaflödet kan du alltså även sälja fakturor till oss för att få betalt direkt. 

När du använder Billecta bokförs alla dina affärshändelser per automatik, så även om du låter oss fakturera åt dig. Då kopplas utbetalningsspecifikationen till rätt post i bokföringen utan att du behöver lyfta ett finger.

Rapporter över inbetalningar till ditt företag

Som vi varit inne på ett par gånger behöver alla företag spara verifikationer för samtliga affärshändelser. Det gäller oavsett om det handlar om ingående eller utgående betalningar. Använder ditt företag Billecta har du alltid tillgång till rapporter över samtliga inbetalningar som har gjorts till företaget. När du är inloggad på dina sidor kan du i menyn gå till rapporter/exporter och välja inbetalningar. Där går det att ange ett önskat tidsintervall för att få upp samtliga transaktioner som skett under den perioden. Listan som visas kan exporteras till ett exceldokument om det behövs för någon del av redovisningen eller revisionen.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!