Jobba hos oss

Affärsdriven VD till SaaS-bolaget Billecta

Billecta grundades 2014 av Jonas Ahlberg, Jacob Gevcen och Richard Hessner och alla är
fortfarande aktiva i bolaget.

Billectas affärsidé är att erbjuda företag lösningar för att effektivisera och automatisera
kundfakturering, betalningsflöden samt tillhörande bokföring. Bolaget är ett B2B SaaS-bolag
och har en egenutvecklad plattform som är modern, skalbar och har kopplingar till många
andra system samt banker och betalningslösningar. Kunderna får en lättarbetad, modern
och framtidssäkrad tjänst som sänker kostnaderna för fakturahantering och skapar en bättre
kundupplevelse gentemot kundens kund då flera betalningssätt kan erbjudas.

Billecta levererar sin tjänst exempelvis till kunder såsom Akavia, Fastum, och Qasa.

Bolaget har drivits entreprenöriellt av grundarna men saknar en VD med fokus på
kommersiell utveckling och ledarskap. Bolaget är redo att växa vidare till en ny nivå utifrån
den lönsamma och snabba tillväxt som redan är etablerad.


Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Som VD kommer du att ha en central roll i att forma och implementera bolagets vision,

affärsplan och kundstrategi. Du kommer ha övergripande ansvar för ekonomi, personal,
driva framgångsrika affärsstrategier, skapa tillväxtmöjligheter och säkerställa bolagets
framgång på marknaden. Det primära uppdraget är att utveckla den kommersiella
organisationen för att säkerställa fortsatt snabb, lönsam och effektiv tillväxt.

Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna och drivkrafterna vid tillsättningen
av rollen men det finns några specifika erfarenheter och kunskaper vi bedömer som
nödvändiga att ha med sig in i rollen. Dessa är:

  • Civilekonom, civilingenjör eller motsvarande utbildningsnivå,
  • 10+ års erfarenhet från att driva och leda försäljning och leverans av tech-tjänster,
  • Gedigen ledarskapserfarenhet och eget lönsamhetsansvar (P&L)
  • Dokumenterat goda affärsutvecklingsresultat utifrån både strategiskt och taktiskt perspektiv
  • Erfarenhet av att bygga organisation för tillväxt och attrahera kompetens,
  • Erfarenhet från affärssystem, ekonomisystem och/eller betalningslösningar.

Ansök genom att skicka CV och personligt brev till Johan Crona, johan.crona@billecta.com