Vi hanterar mängden

Vårt system hanterar miljontals fakturor varje år. Att även ta hand om era fakturor är inget merarbete. Låt oss göra det vi kan bäst åt er så ni kan fokusera på det ni kan bäst.

Systemet som helhet

Billectas faktureringstjänst är en helhetslösning som tar hand om hela flödet från skapande av fakturor, distribution och inbetalning. Systemet hanterar även påminnelser och kravärenden, och har fullt bokföringsstöd. Genom att använda våra system frigör du inte bara tid och resurser, utan säkerställer även att risken för fel minimeras genom att undvika manuell handpåläggning. Vi löser hela integrationen enkelt via API eller filhantering, och våra system hanterar smidigt stora fakturavolymer.

Integrationer

Vi löser integrationen åt dig. Via vårt väldokumenterade API kan du själv skräddarsy dina processer.

Distribution och betalning

Vårt system ger dig möjlighet att själv välja leveranssätt och betalningsalternativ.

Bl.a post, e-post, SMS, e-faktura, EDI, Kivra, Bankgiro, autogiro, Swish, direktbanksbetalning och kort.

Uppföljning

Billecta fakturasystem innefattar även automatiserad påminnelse- och kravhantering.

Bokföring

Komplett bokföringsunderlag genereras alltid direkt till ditt ekonomisystem eller via SIE4-fil.

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

billecta-kund-kry-h30px
Vi använder redan Billecta - Green Peace
Vi använder redan Billecta - Sats
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Vi använder redan Billecta - Centsoft

Så här går implementationsprocessen till:

1. Uppstart

Tillsammans med er diskuterar vi verksamheten för att sedan gå igenom den behovsanpassade processen och tillhörande verktyg.

checklist

2. Fastställ tidsplan

Spika tidplan för eventuell teknisk integration, genom att lyssna på och förstå just era behov. Utifrån det fastställer vi flödet för slutprodukten.

påminnelse

3. Utbildning

Vårt team utbildar era medarbetare i vårt system, samtidigt som vi kommer i mål med den tekniska integrationen.

utbildning-hat

4. Kvalitetssäkring

Vi kontrollerar att hela tjänsten fungerar felfritt med era system, och ser till att alla tjänster är aktiverade.

Fakturering

5. Löpande support

När ni är igång finns vi hela tiden med efter vägen, och gör även uppföljningar för att säkerställa att ni är nöjda med tjänsten.

support-headset

Rickard Hessner Billecta

Kontakta oss för en demo

Under demon går vi igenom

  • Eran nuvarande lösning och önskade förbättringar
  • Billectas integrationssystem
  • Systemet som helhet
  • Handlingsplan för att komma igång