Faktureringsprogram för storföretag

Vårt system hanterar miljontals fakturor varje år. Att även ta hand om era fakturor är inget merarbete. Låt oss göra det vi kan bäst åt er så ni kan fokusera på det ni kan bäst.

Systemet som helhet

Billectas faktureringstjänst är en helhetslösning som tar hand om hela flödet från skapande av fakturor, distribution och inbetalning. Systemet hanterar även påminnelser och kravärenden, och har fullt bokföringsstöd. Genom att använda våra system frigör du inte bara tid och resurser, utan säkerställer även att risken för fel minimeras genom att undvika manuell handpåläggning. Vi löser hela integrationen enkelt via API eller filhantering, och våra system hanterar smidigt stora fakturavolymer.

Integrationer

Vi löser integrationen åt dig. Via vårt väldokumenterade API kan du själv skräddarsy dina processer.

Distribution och betalning

Vårt system ger dig möjlighet att själv välja leveranssätt och betalningsalternativ.

Bl.a post, e-post, SMS, e-faktura, EDI, Kivra, Bankgiro, autogiro, Swish, direktbanksbetalning och kort.

Uppföljning

Billecta fakturasystem innefattar även automatiserad påminnelse- och kravhantering.

Bokföring

Komplett bokföringsunderlag genereras alltid direkt till ditt ekonomisystem eller via SIE4-fil.

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga

Så här går implementationsprocessen till:

1. Uppstart

Tillsammans med er diskuterar vi verksamheten för att sedan gå igenom den behovsanpassade processen och tillhörande verktyg.

checklist

2. Fastställ tidsplan

Spika tidplan för eventuell teknisk integration, genom att lyssna på och förstå just era behov. Utifrån det fastställer vi flödet för slutprodukten.

påminnelse

3. Utbildning

Vårt team utbildar era medarbetare i vårt system, samtidigt som vi kommer i mål med den tekniska integrationen.

utbildning-hat

4. Kvalitetssäkring

Vi kontrollerar att hela tjänsten fungerar felfritt med era system, och ser till att alla tjänster är aktiverade.

Fakturering

5. Löpande support

När ni är igång finns vi hela tiden med efter vägen, och gör även uppföljningar för att säkerställa att ni är nöjda med tjänsten.

support-headset

Faktureringsprogram för storföretag

Vi automatiserar hela ditt faktureringsflöde och hjälper dig att både ta betalt och få betalt.

  • Avprickning, kravhantering och påminnelsehantering
  • API- och integrationsvänligt
  • Automatisk bokföring
  • Ingen bindningstid

Billectas fakturasystem skickar miljontals fakturor varje år. Systemet är intuitivt och anpassningsbart, vilket gör det till ett perfekt alternativ för storföretag med stora fakturavolymer. Med Billecta blir faktureringen lätt som en plätt, och en stor del av arbetet sker helt automatiskt utan att ni själva behöver avsätta arbetstid på det.

Ett komplett fakturasystem för storföretag

För ett storföretag är det väldigt viktigt att ha ett fakturasystem som går att anpassa efter de processer man har. Det är ofta många fakturor som ska skickas ut och följas upp varje månad, och rätt system gör hela processen så smidig som det bara är möjligt från början till slut. I Billectas faktureringsprogram sköts alla delar av faktureringen. Det vill säga allt från att skapa fakturor till att skicka ut dem och pricka av dem. Eftersom en så stor del av faktureringen sker automatiskt minskar risken för att det ska bli fel i någon del av arbetet.

Integrering av Billecta

Väljer ni att använda Billecta ser vi naturligtvis till att systemet integreras med de affärssystem ni använder. Vi är noga med att hela tiden ta fram nya integrationer för att verkligen kunna erbjuda våra kunder det de önskar, och redan nu har vi flertalet integrationsmöjligheter. Genom att integrera Billecta med andra system ni använder kommer det både underlätta bokföringen och faktureringen.

En implementationsprocess med oss på Billecta går sömlöst och vi finns självklart med er under hela processen med att koppla ihop systemen. För att verkligen kunna möta de behov ni har inleder vi alltid med ett uppstartsmöte för att kunna säkerställa att den lösning ni sedan får är anpassad efter de faktiska omständigheterna och önskemålen. Sedan tar vi hand om den tekniska integrationen och ser till att alla anställda som berörs av faktureringsprogrammet får utbildning i hur systemet och de olika funktionerna fungerar – allt för att göra det så behändigt och smärtfritt för er som möjligt.

När ni väl har kommit igång med ert system finns vår support alltid tillgänglig för er om ni har några frågor, och vi är även noga med att följa upp hur tjänsten fungerar och om den motsvarar alla de behov och önskemål ni hade. Skulle det vara så att det behövs några justeringar tar vi hand om allt sådant.

Skicka fakturor och få betalt som det passar er bäst

Ekonomiavdelningen på ett storföretag har mycket jobb att göra varje månad och för att det ska gå enkelt behöver man kunna hantera faktureringen och betalningarna på ett sätt som passar resten av arbetsrutinerna. I Billectas fakturasystem kan ni välja hur fakturor ska levereras för att kunna skicka ut många fakturor så som ni föredrar. 

Fakturorna kan skickas elektroniskt eller i fysisk form. Väljer ni att skicka dem som vanlig post går det antingen att använda A- eller B-post och leveranstiden varierar mellan 1 – 7 arbetsdagar. För ett storföretag som snabbt behöver kunna hantera stora volymer av betalningskrav är ofta de elektroniska distributionssätten eftertraktade. Det går att skicka fakturor till Kivra, som SMS, e-fakturor eller mail. Med SMS och mailfakturor går det även att se om kunden har öppnat länken och sett fakturan, vilket innebär att ni kan hantera eventuella nödvändiga extra utskick redan innan fakturan förfaller till betalning.

På samma sätt som ert storföretag väljer hur fakturorna ska distribueras väljer ni också hur ni önskar att era kunder ska betala. Det är möjligt att begära betalningar via Swish, direkt- och kortbetalningar. Har ni återkommande kunder kan ni även erbjuda dem möjlighet att betala via autogiro.

Påminnelse- och kravhantering

Ibland händer det att en kund inte betalar sin faktura i tid, av en eller annan anledning. Det är alltid någonting man som företagare vill hantera snabbt, och speciellt i ett storföretag som har många kunder och fakturor att följa upp behövs det därför möjligheter att automatisera stora delar av påminnelse- och kravhanteringen. Det är något som är möjligt med Billectas faktureringsprogram.

Påminnelsehantering sker automatiskt om ni angett att en påminnelse ska skickas ut ett visst datum, ifall det är så att fakturan inte har blivit betald. Det går också att skicka påminnelser manuellt, men de automatiska inställningarna är tidsbesparande eftersom systemet kommer sköta allting å era vägnar.

Billectas faktureringsprogram ger också möjlighet till automatisk kravhantering. När de krav som ni angett är uppfyllda för att ett betalningskrav ska skickas ut tar Billecta över fakturan. Vi har tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och kan således ta hand om det åt er. Ett betalningskrav skickas aldrig vidare till Kronofogden utan att ni har godkänt det.

Praktisk kundportal för era gäldenärer

När man har många kunder att hantera varje månad kan det underlätta att ha ett faktureringsprogram som möjliggör kommunikation med dem, och som samtidigt ger kunderna tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna betala fakturan. När en faktura skickas ut digitalt kan kunden via en länk till Billecta hantera fakturan och vid behov även spara den. Det här minimerar den tid ni behöver lägga ner på att hitta fakturan i era system och skicka ut den till kunden igen om denne av någon anledning behöver den.

Kunden kan också betala fakturan direkt via portalen och dessutom kommunicera med er om de har några frågor. Det innebär att ni kan föra en dialog om betalningskravet och svara på eventuella funderingar direkt i verktyget. Billectas faktureringsprogram för storföretag är därmed uppskattat även av företagets kunder då det möjliggör smidiga dialogvägar och  betalningsalternativ även för gäldenären.

Kom igång med Billectas faktureringsprogram

Vill ni veta mer om hur Billecta kan underlätta faktureringen på ert företag? Då ser vi fram emot att höra från er och svara på de frågor vi har. Vi finns till för att leverera mjukvara till stora företag inom alla områden och tar gärna fram specialanpassade verktyg och lösningar som passar era behov perfekt.

Anställd Patrik
Anställd Mikael

Kontakta Patrik och Mikael för en demo

Under demon går vi igenom

  • Eran nuvarande lösning och önskade förbättringar
  • Billectas integrationssystem
  • Systemet som helhet
  • Handlingsplan för att komma igång