I dagarna kunde man läsa i tidningarna om ett nytt bolag som nyttjat sina kunders medel på klientmedelskontot. Vad som hänt med pengarna är ännu okänt.

Klientmedelskonto

Om klientmedelskonto och hur det ska hanteras

Hur klientmedel skall hanteras regleras bland annat i lag 1944:181 om redovisningsmedel. Principen är att medel som mottagits för kunds räkning skall hållas särskilda från den övriga verksamheten. Därigenom är också kunden skyddad vid en eventuell konkurs. En förutsättning för att dina pengar skall vara skyddade är dock att de som driver bolaget har ordning och reda i sin bokföring så att ingen sammanblandning mellan företagets egna medel och dess kunders medel kan ske.

Det skall dock konstateras att det är försvinnande få företag som inte sköter sig. De flesta av oss har någon gång haft pengar på ett företags klientmedelskonto och jag är övertygad om att det är ytterst få som faktiskt fått utstå någon skada för detta. Men, för de personer som nu har drabbats är det såklart väldigt olyckligt och iallafall jag börjar fundera om jag har pengar på något klientmedelskonto någonstans.

Billectas faktureringslösning innebär att du inte behöver göra det avvägandet, dvs du behöver faktiskt inte fundera huruvida vi är ett företag att lita på (även om vi såklart gärna vill att du har förtroende för oss). Med vår faktureringslösning får du alla funktioner såsom fakturering, utskick och avstämning, men med den stora skillanden är att dina kunder betalar direkt till ditt konto. Förutom att du får pengarna minst 24 timmar snabbare än om pengarna går via ett klientmedelskonto så känns det ju bättre att det är ens egna konto på fakturan och att man själv är betalningsmottagare på sina egna fakturor.

Kontakta oss gärna så kan vi berätta mer!