P27 – Nordic Payments

Det som kallas för P27 är ett initiativ som tagits av Nordea, OP Group, Danske Bank, Handelsbanken, SEB och Swedbank. Syftet med P27 är att skapa en smidigare betalningsstruktur mellan de nordiska länderna.

Systemet kommer även fungera för betalningar som sker inom Sverige. I och med P27 kommer det gå att göra överföringar i både euro och andra nordiska valutor mycket enklare. Att projektet har fått namnet P27 kommer från att målsättningen är att underlätta betalningar för samtliga invånare i Norden, ett antal som uppstiger till 27 miljoner personer.

Testa Billecta kostnadsfritt och fakturera gratis i 30 dagar

Genom att skicka in detta formulär godkänner jag villkoren

Fem anledningar att välja Billecta:

Fakturaservice

Innehåller alla delar från skapande av faktura tills den är betald och bokförd. Vi hjälper dig från start till mål!

Fakturaprogram med fakturaservice

Fakturahantering

Skicka fakturan i vilket format du vill, och ta betalt med vilken metod du vill.

Faktureringsprogram med avtalsfakturering

Kravhantering

Påminnelse- och kravhantering är integrerat i vårt system. Du behöver inga externa tjänster.

Faktureringsprogram med påminnelsehantering

Fakturaköp/Factoring

Med ett klick kan du sälja din faktura till oss och få betalt direkt. Inga onödiga mellanhänder eller lång väntan på att pengarna ska bli insatta.

Faktureringsprogram med fakturaköp

Autogiro

Vi erbjuder en fullständig och lätthanterad autogirolösning för dina kunder.

Faktureringsprogram med autogiro

Så fungerar P27

Med P27 kommer infrastrukturen för betalningar förändras. När systemet implementeras kommer betalningar som sker mellan nordiska länder ske i realtid. Det gäller även fast betalningen sker i andra valutor än svenska kronor. Det här är en stor fördel med P27 jämfört med hur det har sett ut tidigare. Istället för att det ska ta minst en bankdag för att en betalning ska nå fram till mottagaren kommer den tidsfristen kortas. Att möjliggöra betalningar i realtid är en av de allra största fördelarna med det nya systemet, och det kommer dessutom främja handeln mellan länderna och vara gynnsamt för alla företagare. P27 kommer användas av både företag och privatpersoner i Finland, Sverige och Danmark.

En gemensam nordisk betalningsstandard

En förändring som P27 innebär är att de nordiska länderna kommer ha en gemensam betalningsstandard för elektroniska betalsystem. Den standarden heter ISO 20022 och används redan i flertalet länder världen över. ISO 20022 är en global standard och kommer därmed underlätta betalningar på flera sätt. På sikt kommer denna standard stå för drygt 80 % av alla transaktioner som sker globalt, vilket innebär att det är en stor uppgradering för de nordiska länderna gentemot hur det har sett ut tidigare vad gäller betalningsstrukturer.

ISO 20022 är alltså inte ett nytt system som bara används av P27, utan det används redan nu i Europa när man gör betalningar i euro eller SEPA-betalningar. En anledning till initiativet P27 är att de nordiska länderna har äldre betalningsstrukturer än många andra länder. Det har försvårat avsevärt för betalningar. Vidare har de nordiska länderna också använt sig av många nationella format, något som i en globaliserad värld har blivit omodernt.

När den gemensamma standarden införs kommer all betalningsinformation vara mer ingående och av en bättre kvalitet gällande detaljer och relevans. Samtliga betalningar kommer kunna ha information på omkring 140 tecken och det resulterar i att det blir lättare för företag att kontrollera verifikationer för bokföringen.

Företag och P27

Bankerna har redan nu gjort upp en plan för när omställningen till P27 kommer implementeras och har även en planering för hur den ska genomföras för sina kunder. Flera företag som levererar ekonomisystem till företag har gjort samma sak och kommer naturligtvis anpassa sina tjänster för att de ska passa med det nya systemet. Som företagare kan du kontrollera med leverantören av ert ekonomisystem om det redan nu fungerar med ISO 20022 eller när det kommer börja göra det.

När ditt företag ska övergå till den nya betalstrukturen beror på ett antal saker. Om det är så att företagets bank eller ekonomisystem redan nu är klart för det går det att göra förflyttningen direkt. I övriga fall behöver bolaget vänta tills allting är på sin plats och redo att användas med P27. När det nya systemet börjar användas kommer det även påverka filöverföring, vilket är vanligt att företag använder sig av. Den bank ditt företag har kan informera om vilka slags format som kommer användas framöver och hur du ska behandla dem.

P27 och bankgirot

I Sverige har vi länge använt oss av bankgirot för betalningar inom Sverige. När P27 implementeras kommer bankgirot successivt att stängas ner. Om tidsplanen hålls kommer det ske i slutet av 2023. Det här kommer naturligtvis påverka dig som har ett företag och fakturerar dina kunder, men det är inte så krångligt som det verkar. Resultatet kommer dessutom generera en betydligt större flexibilitet. Tills P27 är helt på sin plats kommer bankgirot fungera som vanligt.

P27 och autogiro

Initialt kommer Autogiro vi har i dag användas precis som vanligt. Men man arbetar för att ta fram ett liknande system som kan användas med P27. Tills det finns på plats kommer autogiro fungera, men senare kommer det alltså ersättas med något motsvarande som är kompatibelt med den nya betalningsstrukturen. 

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Billecta och P27

Att använda Billectas faktureringsprogram när P27 implementeras kommer inte innebära några problem eller svårigheter för dig som kund. Du kommer fortsättningsvis kunna skicka och följa upp samtliga betalningar via plattformen. Det P27 kommer innebära för dig som företagare är endast positiva effekter. Företaget kommer kunna uppnå ett ännu mer automatiserat flöde samt snabba betalningar både in och ut från företagets konton.

De största fördelarna med P27 för företagare är:

  • Enklare och mer effektiva betalningsprocesser såväl för internationella som nationella betalningar
  • Överföringar som sker i realtid
  • Möjlighet att hantera flertalet valutor utan krångel
  • Faktorer som har kunnat försvåra internationell handel minskar i och med att betalningssystemet blir gemensamt för de nordiska länderna
  • Informationen mellan betalningsmottagaren och betalaren är mer detaljerad. Det kommer göra samtliga avstämningar enklare och skapa flera möjligheter till automatiserade processer

Vanliga frågor om P27

Kan man fortsätta ha OCR-nummer på fakturor?

Ja, det går bra att fortsätta använda OCR-nummer på fakturor. Den som betalar fakturan du skickar kan använda det som ett referensnummer.

När börjar P27 gälla?

P27 är ett projekt som löper under flera år och implementeringen sker i etapper. Sverige är det första landet som övergår till den nya betalningsstrukturen och det sker under 2022 – 2024. Samtliga banker har en egen plan för hur implementeringen ska ske.

Vad gäller för företag som har banker som inte ingår i initiativet?

Den nya betalningsstrukturen P27 gäller för de banker som tagit initiativet. De andra bankerna kommer transformationsprogrammet hålla en kontinuerlig dialog med. Alla banker som vill delta i P27 ges möjlighet att göra det. Om ditt företag har en annan bank än Nordea, OP Group, Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank kan du kontrollera med banken vad deras plan gällande P27 är. 

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!