Företaget Sensor Alarm har skapat en hemlarmstjänst där man för 169 kronor i månaden får tillgång till en mängd olika trygghetsfunktioner. I tjänsten erbjuds bland annat brandlarm, strömavbrottsvarning, grannsamverkan, inbrottslarm och en krypterad molntjänst för bilddokumentation av värdesaker. Dessutom erbjuds mot avgift olika tilläggstjänster, till exempel väktartjänst. Tanken är att erbjuda en larmtjänst som passar alla hushåll i Sverige.

Sensor alarm

Utmaning

Tidigare har Sensor Alarm haft en tämligen tidskrävande och ineffektiv hantering av såväl onboardingsprocess som fakturahantering för sina användare. All kundinformation skulle matas in i flera olika system för att starta kundresan, och därefter krävde all kundanpassning av fakturering ett stort mått av manuell handpåläggning. Dessutom behövde betalningsprocesserna kontinuerlig uppföljning vilket tog resurser. Detta skulle förr eller senare kräva någon form av åtgärd för att kunna hantera tillväxt i såväl tjänster som kundbas.

Lösning

Istället för att rekrytera ytterligare person för att klara av kund- och fakturahantering valde Sensor Alarm att automatisera sina system ytterligare, denna gång med hjälp av en extern leverantör i form av oss på Billecta.

Vi skapade en kundanpassad integration via API som skulle kunna kommunicera med flera olika system, till exempel affärsstöd, kunddatabas och ekonomisystem, hos Sensor Alarm. När kunden matar in sina uppgifter beräknas startkostnad och månadsavgift automatiskt och all information läggs in i de olika systemen. Sensor Alarms slutanvändare får möjlighet att välja både betalsätt och leveranssätt av fakturan, utan att detta belastar företagets resurser ytterligare. Detsamma gäller variationen av tjänster som de olika kunderna väljer att utnyttja; Olika summor och paket hanteras automatiskt oavsett uppgraderingar och förändringar av abonnemangen.

Den automatiserade faktureringslösningen sköter hela processen från skapandet av fakturan, via utskick till avprickning av betalningar samt bokföring. I händelse av uteblivna betalningar har systemet fullt stöd för såväl påminnelser som inkassohantering. Sensor Alarm kan själv välja tonalitet och med vilken frekvens påminnelsefakturor ska gå ut till sina kunder. Idag stängs tjänsten dessutom automatiskt för kunder som inte sköter sina betalningar efter en tidsperiod som Sensor Alarm själva väljer, en hantering som även den tidigare varit tvungen att hanteras manuellt.

Under de två år som Sensor Alarm använt sig av Billectas automatiserade fullservicelösning har såväl omfattningen av tjänsten som företaget växt rejält. Parallellt med detta har vi fortsatt att utveckla vår tjänst för att kontinuerligt fullt ut möta kundens behov.

Är du också intresserad av att få veta mer om Billectas faktureringslösningar, eller är redo att ta första steget mot att automatisera era faktureringsflöden? Kontakta oss för mer information och / eller en fortsatt diskussion!