Idag är omkring en halv miljon personer i vårt land företagare, och såväl de senaste decenniernas samhällsutveckling som det tekniska framåtskridandet har gjort det lättare att driva företag i Sverige. Det gäller allt från samhällets förändrade syn på hemarbete, den ökade tillgången till kontorsutrustning för hemmiljö till det uppkomna utbudet av tjänster online för företagare.

Utmaningar egenföretagare står inför

De allra flesta av de som tar steget till att bli egenföretagare är av naturliga skäl trygga i sin kärnverksamhet. De har vetskapen om att de är duktiga på att leverera den tjänst de erbjuder på ett konkurrenskraftigt sätt, eller att producera sina varor med hög kvalitet. Yrkesstoltheten är i stort sett alltid väldigt framträdande hos egenföretagare, och det är inte där skon klämmer när det handlar om att driva företag idag. Istället är det ofta administrationen och aktiviteterna runt omkring själva kärnverksamheten som vållar huvudvärk. För att kunna livnära sig som egenföretagare räcker det ju inte med att kunna tillhandahålla en produkt eller tjänst; du ska kunna ta betalt, redovisa din ekonomi, förhålla dig till de juridiska förutsättningarna samt dessutom få kunderna att hitta din produkt eller tjänst. Nedan listar vi några av de trösklar en företagare ofta möter i sin vardag.

Att våga fakturera

Att kunna ta betalt är givetvis helt avgörande för att kunna livnära sig när man driver företag, och såvida man inte är torghandlare innebär detta nästan alltid att man ska kunna fakturera sina kunder regelbundet. För många upplevs fakturering som något avskräckande och krångligt, med risk att göra fel och därigenom förlora tid och i värsta fall även intäkter.

Administration

Den allmänna byråkratin på ett företag, med allt från intranät och mailprogram till inköp av förbrukningsmaterial anses av många som ett nödvändigt ont som görs högst motvilligt. De flesta administrativa uppgifterna är i regel inte svåra, men tidsödande och därmed tar de tid från kärnverksamheten när man driver företag.

HR

Oavsett om du är ett enmansföretag med bara dig själv som den ende medarbetaren eller har en betydande mängd anställda kommer du alltid att behöva hantera HR-frågor i olika omfattning. Sjukskrivningar, rekryteringar och utbildning är bara några av de ämnen som faller inom ramen för HR. En stor andel av frågorna inom HR är dessutom känsloladdade för de inblandade individerna, varvid krav på korrekthet i hanteringen blir om möjligt ännu större än annars.

Juridik

Att vi är lika inför lagen är en välbekant formulering, men det råder däremot stor variation från bransch till bransch vad gäller hur mycket juridik och regelefterlevnad som måste tas hänsyn till för att kunna bedriva sin näringsverksamhet på ett korrekt och lagligt sätt. Som egenföretagare är du själv ansvarig för att du följer de lagar och avtal som gäller för din verksamhet, och detta är något som kan vålla sömnlöshet.

Ekonomi

Att tycka om att vara sin egen och samtidigt ansvara för sin egen ekonomi och bokföringen det medför behöver inte alls gå hand i hand. Många är de företagare som gör allt de kan för att hålla ekonomi- och redovisningsarbete till ett nödvändigt minimum.

Sälj

Att sköta kundkontakter, avtalshantering och distribution / logistik är en del av näringsverksamheten som långt ifrån alla egenföretagare tycker är roligt. Dessutom upplevs det inte sällan som komplicerat och tidskrävande. Att kunna sälja är ett hantverk i sig.

Marknadsföring

Att nå ut med sin produkt, och slå igenom i bruset är något som inte nödvändigtvis blivit lättare bara för att den tekniska utvecklingen medger fler och mer lättillgängliga verktyg. Informationsmängden som når den potentiella kunden är enorm, och just ditt företag sticka ut i denna uppsjö av innehåll.

Onlineverktyg som hjälper dig ta steget

Tjänster och produkter som hjälper dig i ditt företagande

Den tekniska utvecklingen, och i synnerhet Internets intåg och expansion i näringslivet har förenklat vardagen för de flesta företagare. Det finns en stor mängd olika program och tjänster online som underlättar kringarbetet för den som driver företag. Detta sparar både tid och pengar. Nedan listar vi några exempel på sådana tjänster inom olika områden.

Google

Google är långt mycket mer än bara en sökmotor. I stort sett alla är bekanta med företagets mailtjänst Gmail, men inte alla känner till att Google också erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ till Microsoft Office, och att detta alternativ dessutom är gratis. Via Google får man tillgång till ordbehandlare, kalkylblad, presentationstjänster liksom ett bra molnsystem för lagring och filhantering. För den som behöver mer kraftfulla tjänster finns även ett betalalternativ, Google Workspace.

Facebook / Linkedin

Facebook och Linkedin är inte bara verktyg som med framgång kan användas för nätverkande av den som driver företag, och där hitta både branschkollegor och samarbetspartners. Bägge dessa sociala medier kan dessutom med framgång användas för marknadsföring genom deras inbyggda annonstjänster (Facebook Business Manager och Linkedin Campaign Tool). Med hjälp av sponsrade inlägg kan företagare marknadsföra produkter och tjänster mot riktade målgrupper. Detsamma gäller även för andra sociala medier, som till exempel Twitter och Instagram.

MyNewsdesk

För många företagare är det viktigt att ha koll på vad som händer på den marknad man verkar på. Att googla varje dag är omständligt, och att bara gå igenom ett par sajter eller branschtidskrifter är långt ifrån alltid tillräckligt. MyNewsdesk är ett av de företag som erbjuder omvärldsbevakning i ett stort antal medier. Dessutom erbjuder MyNewsdesk även möjligheten att skicka ut egna pressmeddelanden.

TeamTailor

TeamTailor är en tjänst för rekrytering. För den som jobbar regelbundet med att anställa personal är detta ett verktyg som underlättar administration och marknadsföring rejält. Har kan du skapa rekryteringsannonser liksom informationssidor för ditt företag, och potentiella medarbetare göra ansökningar och lägga upp CV:n.Dessutom finns verktyg för att strukturer upp hela rekryteringsprocessen och hålla koll på kandidaterna.

OneFlow

För en företagare som sluter många avtal, och i synnerhet som kanske inte alltid har möjlighet att fysiskt möta sina kunder, är OneFlow ett användbart redskap. Här kan du lägga upp dina avtal, strukturera och sortera dem, samt lägga in påminnelser för när de löper ut. Det finns dessutom en tjänst för elektronisk signering med BankID.

Visma eEkonomi eller Fortnox

Det gäller att välja ett bokföringssystem som är anpassat bäst för just ditt företag. Det finns många att välja på, men två enkla och prisvänliga system för mindre bolag är Fortnox och / Visma eEkonomi. Om du tror du dig ha en väldigt transaktionstung affär är Fortnox ett väldigt bra val då det enkelt kan kopplas till alla existerande extratjänster idag. För färre transaktioner föredrar många Visma eEkonomi.

Billecta

Istället för att lägga onödig tid på fakturering, tid som du istället kan lägga på din kärnverksamhet, kan du använda dig av ett faktureringsprogram. Billectas faktureringstjänst automatiserar hela ditt faktureringsflöde och hjälper dig att både ta betalt och få betalt. I tjänsten finns stöd för avprickning, kravhantering och påminnelsehantering, liksom automatisk bokföring. Vårt egenutvecklade system är driftsäkert, API- och integrationsvänligt och väldigt enkelt att använda. Vi hjälper dig dessutom att komma igång snabbt, och ger dig tillgång till dedikerad support.

Idag finns tjänster för i stort sett all kringverksamhet, vilket gör att du kan optimera tiden för att istället kunna lägga dina resurser på din kärnverksamhet. För varje område finns dessutom ett spann av olika tjänster i olika grad av omfattning och pris, vilket gör att i stort sett alla som driver företag lär hitta något som passar just dem.