Vad är en e-faktura?

En e-faktura som skickas till en privatperson är en elektronisk faktura som istället för att skickas med email eller papperspost till mottagaren levereras direkt till dennes internetbank.

Fördelarna med e-faktura jämfört med pappersfaktura

Det finns flera fördelar med e-faktura jämfört med en pappersfaktura. Då den skickas direkt till internetbanken behöver mottagaren inte knappen in alla uppgifter för att kunna betala fakturan, utan behöver i praktiken bara godkänna och signera den. Detta är inte bara tidsbesparande, utan minskar också risken för fel då mottagaren inte behöver mata in uppgifterna manuellt vid betalning.

En annan fördel är att det är mycket lätt för dina slutkunder att anmäla sig för mottagande av e-faktura. Allt du behöver är information om vilken internetbank de vill ta emot fakturan i samt slutkundens personnummer. Detta kan era kunder anmäla direkt till er som företag eller genom internetbanken.

Vilka uppgifter behöver jag för att börja skicka e-fakturor?

I praktiken behöver du ett system som hanterar tekniken samt ett FUI, en fakturautställarID, för att kunna skicka e-fakturor. Det sistnämnda tillhandahåller din bank åt dig. Leverantören av ditt faktureringssystem kan i allmänhet svara på om deras teknik medger e-fakturor. Som företagare kan din internetbank i allmänhet också tillhandahålla e-fakturering som en tjänst för dig. För att dina kunder ska kunna ta emot e-faktura behöver vara ansluten till en internetbank.

E-fakturering med Billecta

Vilka system hanterar e-fakturor?

Idag finns en mängd olika system som kan hantera e-fakturor, och detta blir av naturliga skäl ett allt vanligare leverans- och betalningsformat. Via ett faktureringsprogram som till exempel Billecta finns givetvis e-faktura som ett valbart format och är enkelt att aktivera. Som kund på en faktureringstjänst får du all guidning du behöver för att kunna sätta upp möjligheten för dig som betalningsmottagare och dina kunder som mottagare av e-fakturor.