När det kommer till fakturering finns det flera aktörer som kan erbjuda automatisering av utskicken. Vi är en av dessa aktörer och vi vågar påstå att vi ligger i framkant när det gäller såväl den tekniska lösningen och kundanpassningen. Samtidigt är det bara en del av vad vi kan erbjuda när det kommer till faktureringslösningar. Genom att inkludera hela processen från själva hanteringen av vilka uppgifter som ska stå på den individuella fakturan till bokföring av betalda fakturor, är Billectas lösning på en helt ny nivå av automation för faktureringstjänster för SaaS-bolag.

Varje del i fakturaprocessen är integrerad i vår lösning – komplett distributionstjänst, avprickning, påminnelser, kravhantering, bokföring. På detta sätt kan vi automatisera kundens hela flöde och hjälpa till att både ta betalt och få betalt, och samtidigt skapa ytterligare mervärde i form av resursbesparingar och ökat felsäkerhet.

SaaS-techbolag

Automation förenklar vardagen

Alla som jobbar med att tillhandahålla SaaS-produkter och -tjänster i någon form förstår mervärdet i automation. Det ligger i erbjudandets själva natur att förenkla så mycket som möjligt för kunderna och spara tid och resurser. Oavsett om det handlar om att hämta adressuppgifter i samband med att man öppnar konto på tjänsten eller en rättstavningsfunktion i en texteditor så gagnar det kunden i slutändan.

Förvånansvärt många företag har kommit mycket längre i automatisering av de tjänster de erbjuder kunderna än i sin egen organisation. Ofta handlar detta, fullt rimligt, om att fokus lagts på den egna affären och intäktskällan. Genom att lägga lite kraft på att se över interna tillvägagångssätt och system går det att i slutändan frigöra mer tid och resurser som kan läggas på produktutveckling och försäljning istället.

Om du själv sitter på ett SaaS-bolag vet du att det finns många arbetsmoment och processer som kan minimeras vad gäller manuell handpåläggning. Det handlar dock inte bara om att identifiera vilka delar ett företag kan automatisera, utan också i vilken utsträckning det går att göra. I frågan om fakturering finns det ingen anledning att bara automatisera en del av processen, när du kan få allt omhändertaget i ett och samma system.

Utöver att en automatiserad lösning sparar tid och resurser handlar det också om kvalitetssäkring. Ett testat och välbeprövat system eliminerar risken för manuella fel i processen, och ökar möjligheterna för uppföljning och kontroll.

Det behöver inte finnas någon konflikt mellan att automatisera en process och att vara kundanpassade. På Billecta har vi djupgående kunskap i att integrera vår lösning i kundernas tekniska system genom API-kopplingar, men kan också erbjuda uppladdning via fil för den som föredrar detta alternativ. Det är dessutom givetvis också möjligt att använda sig av en eller flera delar av vår fakturaprocess utan att för den skull automatisera hela fakturahanteringen via oss. För varje del i ditt flöde du kan skapa automation i finns det dock stora fördelar i såväl tids- och resursbesparing som riskminimering, precis som vi initialt nämnde.

Vill du veta mer om Fakturaprogram, eller prova vår tjänst? Vi erbjuder nya kunder en månads kostnadsfri fakturering.