Redovisningsbyrå

Bli partner!
Skippa internetbanken
och bankdosor!
Med Billectas tjänst automatiserar du avprickning av inbetalningar på dina kunders skickade fakturor, dessutom kan du automatiskt eller med attest betala leverantörsfakuror.  Slipp arbeta i olika internettbanker, skapa filer och ladda ner återrapporteringsfiler. Vi sköter det - Automatiskt!
Enkelt faktura och redovisningssystem för redovisningsbyråer

1. Skapa faktura

Enkelt!

Du eller din kund skapar fakturan, i Billecta eller i ekonomisystemet.

2. Skicka fakturan

Hur du vill!

Via Post, e-post, e-faktura/edi eller som SMS. Billecta stödjer allt!

3. Pricka Inbetalning

Automatiskt!

Betalning inkommer, matchas mot fakturan och bokföringen uppdateras.

Kundfakturering
ni sköter bokföring
Billecta tillhandahåller en fullskalig faktureringstjänst med stöd för alla de funktioner som både din redovisningsbyrå och dina kunder kan tänkas ha behov av. Ni och era kunder bestämmer själva om ni vill fakturera i bokföringsprogrammet, och därmed enbart nyttja Billectas tjänster för distribution, betalsätt, avstämning (utan klientmedelskonto), samt eventuell påminnelse- och kravhantering, eller om ni vill använda Billectas användarvänliga gränssnitt.
Betala leverantörsfakturor
utan filer och bankdosor!
Scanning och tolkning för leverantörsfakturor är vanligt förekommande och sparar din byrå mycket tid. Men hur mycket tid går inte åt att hantera betalfiler för dina kunders leverantörsbetalningar? Lägg därtill personberoende hos dina medarbetare då det oftast är en enskild konsult som har tillgång till kundens internetbank. Billecta kan automatisera era kunders leverantörsbetalningar - direkt från deras konto till aktuell betalningsmottagare. För dig och dina medarbetare blir bankdosor och filhantering ett minne blott.

1. Bokför

Kontera och bokför leverantörsfakturan som vanligt.

2. Betalning

Betalning triggas automatiskt enligt förfallodatum.

3. Återrapportering

När fakturan är betald prickas den automatiskt i levreskontran.

Digitalt Autogiro

Påminnelsehantering

Gratis Inkasso

Komplett Branding

Avtalsfakturering

Fakturaköp

Byråanpassad tjänst
med fullt brandingpotential!
Förutom självklara saker såsom fullt bokföringsstöd och ett användarvänligt gränssnitt kan ni som byrå licensiera hela Billectas tjänst och göra den till er egna. Vi har stöd för att ändra färgskala, typsnitt och domän på alla våra tjänster. Om ni tidigare funderade hur ni skulle digitalisera er byrå så har ni nu svaret. Självklart har vi även stöd för så kallat byråinlogg genom vilket ni får åtkomst till alla era kunder med ett och samma användarnamn.

Nya Intäkter

Öka era intäkter baserat på era kunders aktivitet!

Mindre Administration

Skippa internetbanken och onödig filhantering och spara tid!

Personoberoende

Hantera fler kunder utan att vara beroende av att specifika konsulter är på plats!
Andra tjänster
Läs mer om Billecta!
Dessa företag använder redan Billecta
vad säger de?

“Sedan våra kunder, och vi själva, började använda Billecta har vi kraftigt sänkt våra egna och våra kunders kostnader för fakturahantering. Jag kan varmt rekommendera Billecta!”

Sabina Berlin
VD, Juno Ekonomi

“Vi behövde en partner för att våra kunder ska kunna fakturera direkt i vår redovisningstjänst. Vi valde Billecta som partner och det är vi väldigt glada över!”

Vera Antonov
Grundare, Bfree Accounting

Prova Billecta Kostnadsfritt
Testa gratis i en månad!