Återkommande fakturering

enkelt och automatiserat!
En återkommande faktura
per kund
Med Billectas funktion Avtalsfaktura kan du enkelt få hjälp med att automatiskt fakturera dina kunder eller medlemmar en förutbestämd summa med ett visst intervall. Du skapar avtalsfakturan precis som en vanlig faktura men du väljer också med vilket intervall fakturor skall skapas och skickas. Som vanligt sköter Billecta efterföljande distribution, avstämning av inbetalningar, eventuell påminnelsehantering och bokföring - helt automatiskt.

1. Välj kund

Välj kunden i ditt kundregister

2. Ange belopp

Lägg till hur mycket och vad som ska faktureras vid varje tillfälle.

3. Ange intervall

Dagar, månader, kvartal eller år - du väljer själv hur ofta fakturor ska skickas.

1. Skapa faktura

Ange vilka produkter och vilket belopp som skall faktureras. Du lägger också enkelt till eventuell bilaga och hälsningsmeddelande som skall skickas med fakturan.

2. Välj kunder

Välj ut vilka kunder/medlemmar som fakturor ska skickas till - hela ditt kundregister eller utvalda kunder/medlemmar.

3. Skicka faktura

Ange distributionssätt och skicka fakturan. Billecta sköter avstämning, påminnelser, bokföring och eventuell kravhantering.
En standardfaktura
för alla kunder
Med Billectas funktion Massfaktura kan du med några klick skapa en standardfaktura till hela ditt kund- eller medlemsregister. Du skapar massfakturan på samma sätt som en vanlig faktura men istället för att bara välja en kund/medlem så kan du välja alla eller flera kunder/medlemmar. Som vanligt sköter Billecta efterföljande distribution, avstämning av inbetalningar, eventuell påminnelsehantering och bokföring - helt automatiskt.
Kund/medlemsregister
med enkel översikt
Förutom att funktionerna Avtalsfaktura och Massfaktura kan hjälpa ditt företag eller förening med den återkommande faktureringen så får du även ett helt digitalt kund/medlemsregister på köpet. I Billecta kan du enkelt uppdatera, ta bort och lägga till kunder/medlemmar så att ditt register alltid är uppdaterat och aktuellt. Glöm all manuell hantering av listor i Excel!
demo

Digitalt Autogiro

E-faktura

Bifoga bilaga

Direktbetalning med Swish

Påminnelserutin

Uppdatera avtal

Extrafunktioner
för dig och dina medlemmar
Med Billecta får du en rad funktioner som gör både din och dina kunders/medlemmars vardag enklare. Du kan exempelvis erbjuda betalning via Swish eller skicka påminnelser via SMS.
Fler tjänster
Läs mer om Billecta!
Dessa företag använder redan Billecta
vad säger de?

“Med Billecta slipper vi nu allt krångel med Excellistor för att hålla koll på vårt medlemsregister. Hela vårt medlemsregister finns nu i Billecta och varje år sker avisering till våra medlemmar helt automatiskt. Inbetalningarna stäms av automatiskt så vi ser vilka medlemmar som betalat och för de som inte betalat så skickas en snäll påminnelse. Vi har sparat otroligt mycket tid på onödig administration tack vare Billecta.”

Hans Hamlin
Ordförande, Fredhälls Badklubb

Prova Billecta Kostnadsfritt

Fakturera gratis i en månad!