Digitalt Autogiro

Enkelt att anmäla, enkelt att ta betalt!
Digitalt medgivande
Utan blanketter och filer
Med digitalt autogiro från Billecta kan dina kunder anmäla autogiro helt digitalt, utan blanketter och filer. Anmälan av autogiro kan göras via Billectas webbformulär, ditt egna webbformulär eller som vanligt via internetbanken.
Billecta digital autogirotjänst

1. Medgivande

Anmälan signeras enkelt med hjälp av mobilt BankID. Inga ytterligare avtal behöver signeras vilket ökar din konvertering.

2. Aktivering

Billecta aktiverar din kunds medgivande automatiskt på aktuellt bankkonto.

3. Dragning

Dragning sker sedan automatiskt enligt skapad faktura eller enligt överenskommet intervall och belopp.
Anmäl direkt
med mobilt bankID
Du får ett helt digitalt anmälningsformulär som tillhandahålls genom Billectas eller din egna webbplats. Anmälan signeras direkt med mobilt bankID utan att din kund behöver lämna anmälningsformuläret. När medgivandet aktiverats sker dragning automatiskt enligt med belopp i formuläret eller enligt din kommande fakturering.
Återrapportering
och bokföring
Billecta återrapporterar automatiskt status på betalningarna och genererar alltid aktuellt bokföringsunderlag - bokföringen kan uppdateras direkt via integration eller via SIE4-fil.

1. Medgivande

digitalt

Kunden anmäler autogiro via ert formulär, Billecta eller internetbanken.

2. Dragning

utan filer

Dragning sker enligt angivet intervall på önskat datum.

3. Återrapportering

och bokföring

Betalning registreras och bokföringen uppdateras automatiskt.

Enkel anmälan

Kunden anmäler sig enkelt och behöver inte krångla med blanketter, kort- eller kontonummer.

Behåll kunden längre

Bankkontot går inte ut som ett kort gör - tappa aldrig en kund igen pga kort förfaller, spärras eller byts ut.

Minskad administration

Spara tid genom att slippa onödig filhantering och manuell bokföring. Billecta sköter det automatiskt.
Andra tjänster
Läs mer om Billecta!
Dessa företag använder redan Billecta
vad säger de?

“Med Billecta har vi fått en kostnadseffektiv totallösning för våra månadsgivare. Förutom en helt digital medgivandeprocess för vårt autogiro så sköter även Billecta den löpande debiteringen enligt våra medgivanden. ”

Mikaela Filipovic
Warchild

Prova Billecta Kostnadsfritt
Fakturera gratis din första månad!