Project Description

bygginmodern_fakturering

Nedladdningsbar guide

Bygg in modern fakturering i din SaaS-lösning

Att fakturera sina kunder är i grunden ingen avancerad vetenskap – det handlar om att ta betalt och att få betalt. Samtidigt är det en av hörnstenarna i en vinstdrivande verksamhet. Dessutom är fakturering är för de allra flesta inte längre en utskriven faktura som läggs i ett kuvert och betalas via postgiro av kunderna.

I guiden går vi igenom:

– Utmaningarna i faktureringsprocessen
– Att tänka på när man har en SaaS-lösning
– Implementationsprocessen

Formulär här