Bakgrund

Pony är ett rekryteringssystem som underlättar hanteringen av personal oavsett om det är inom en rekryteringsverksamhet eller på en HR-avdelning.

Hur?

Billecta skapar automatiskt fakturor baserat på underlaget i affärssystemet och sköter därefter all fakturhantering enligt upsatta regler från fakturaavsändaren. Billecta sköter skapande av faktura, distribution, avstämning av inbetalning och eventuell påminnelse- och kravhantering.

Vill du veta mer?

Kontakta Rickard Hessner, 070-336 04 13, rickard.hessner@billecta.com, om du vill ha mer information om hur integrationen fungerar eller hur du kan använda Billecta i ditt flöde.