“Tack vare Billecta har våra kunder nu full koll på alla sina kravärenden – allt integrerat i vårt egenutvecklade system.”

OLLE RYDQVIST
Grundare, PE Accounting

Bakgrund

PE Accounting erbjuder redovisning på ett helt nytt och unikt sätt genom att både vara en redovisningsbyrå och en systemleverantör. Kunderna får en helt pappersfri redovisning och behöver aldrig mer häfta några kvitton eller skicka något fysiskt material.

PE Accounting är en fullservicebyrå som erbjuder sina kunder allt ifrån kvittohantering, inlämning av momsdeklarationer, betalning av skatter, tidrapportering, lönehantering, leverantörsreskontra och kundreskontra. Alltid helt papperslöst.

Nytta

Som en del i PE Accountings strävan att alltid effektivisera flöden och processer sökte de efter en partner som kunde hjälpa deras kunder att på ett effektivt sätt hantera deras kravärenden. Kravet var att kravhanteringen skulle kunna integreras till PE Accountings system. Billecta kunde tillfredsställa alla dessa krav. Nu kan därför alla PE Accountings kunder skapa och hantera sina kravärenden med en knapptryckning.

Tack vare integrationen får Billecta även information när en fordran som skickats till kravhantering betalas enligt originalfaktura. Detta gör att PE Accountings kunder aldrig behöver oroa sig för att ett kravärende fortlöper trots att betalning mottagits direkt till dem själva.
Hur?

Kravhanteringsärenden skapas på följande vis:

  • Kundskaparettärendegenomklickapå”Skickatillkravhantering”ivynför den aktuella fordringen i PE Accounting
  • BorgenärenskapasiBillectaomdeninteredanfinns
  • GäldenärenskapasiBillectaomdeninteredanfinns
  • KravärendetskapasiBillectaochärendetmarkerassom”kravhantering”iPEAccounting
  • Billectaskickarkravettillgäldenärenenligtvillkorensomborgenärensattupp
  • BetalningkansedansketillantingenBillectaellerborgenärenskonto:1. VidbetalningdirekttillborgenärenskontoinformerasBillectaombetalning via API2.
  • VidbetalningtillBillectaklientmedelskontoinformerasPEgenom överföringen av kapitalbelopp och dröjsmålsränta till borgenärens konto

Integrationsstruktur

PE Accounting har byggt på ett tunt gränssnitt på Billecta API, där användaren enbart med en knapptryckning kan skapa ett kravärende. All resterande hantering sker automatiskt av Billecta. Kommunikationen går från PE Accounting till Billecta genom vårt Rest API med XML. PE Accounting hanterar inga krav i det egna systemet. Inga anrop initieras från Billecta.

Vill du veta mer?

Vid eventuella frågor ber vi dig att kontakta Jonas Ahlberg, antingen på telefon 070-940 94 00 eller på e-post jonas.ahlberg@billecta.com.