Vilka uppgifter ska en faktura innehålla?

En faktura ska alltid innehålla en viss mängd information för att vara giltig och följa de lagstadgade kraven. Vilka uppgifter som ska finnas med beror dels på om ditt företag är ett aktiebolag eller någon annan företagsform, men oberoende av bolagsform ska en faktura alltid innehålla följande uppgifter:

 • Fakturans utställningsdatum
 • Ett unikt fakturanummer
 • Köparens och säljarens adress
 • Företagets (säljarens) momsregistreringsnummer
 • I vissa fall köparens momsregistreringsnummer (exempelvis om det gäller EU-handel)
 • Vad fakturan avser, exempelvis tjänster eller varor
 • Tjänsternas eller varornas omfattning
 • Datum när leveransen har skett, alternativt a contobetalning
 • Pris
 • Momssats för varje enskild fakturarad
 • Momsbelopp

Aktiebolag ska även inkludera uppgifter om bolagets organisationsnummer, namn och i vilken kommun företagets säte är. 

Andra uppgifter som ska finnas med på en faktura är betalningsvillkor och information om eventuell dröjsmålsränta, säljarens plus-, bankgiro- eller kontonummer. Även uppgifter om köparens och säljarens referenser ska stå med, leveransvillkor som gäller samt vilken slags faktura det är fråga om (exempelvis kreditfaktura eller delfaktura). Vidare ska det även framgå om säljaren är godkänd för F-skatt.

Det är en hel del uppgifter som ska finnas med på en faktura för att den ska vara godkänd och därför lönar det sig alltid att ha en färdig mall som man anpassar efter varje affärshändelse och kund. Med Billectas faktureringsverktyg behöver du aldrig oroa dig för att någon information kommer att saknas på fakturan. När du  skapar en faktura i verktyget kommer du steg för steg få fylla i de olika fälten tills alla nödvändiga uppgifter finns med och därefter kan du skicka iväg fakturan till kunden.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga