Vilka är kronofogden?

Kronofogden är en statlig myndighet som ligger under Finansdepartementet. Det är Sveriges regering som avgör riktlinjerna för myndighetens uppdrag.

Kronofogden har till uppgift att:

  • Hjälpa den som inte fått betalt att få det
  • Hjälpa den som har en skuld med råd och stöd kring hur denne ska kunna betala

Kronofogden har också en verksamhet som syftar till att motverka brottslighet och bidra till ett välfungerande näringsliv.

För företagare kan Kronofogden hjälpa till om det är så att man inte får betalt av en kund. Det går att skicka ett betalningsföreläggande till Kronofogden som rör den aktuella skulden, och när man gör det kommer myndigheten skicka ut ett betalningsföreläggande till gäldenären. Att tänka på i dylika situationer är att ett betalningsföreläggande från Kronofogden kan ha konsekvenser för den utställda, och det är därför nästan alltid bättre att börja med annan form av kravhantering, såsom betalningspåminnelser och därefter inkassokrav. Får man fortfarande inte betalt efter det kan Kronofogden vara behjälplig.

Eftersom det ibland kan vara svårt att veta när man ska överlåta ett ärende till Kronofogden är vi på Billecta närvarande i hela kravhanteringen. När du skapar en faktura kan du göra automatiska inställningar för påminnelse- och kravhantering så att systemet sköter hela förfarandet om du inte får betalt enligt betalningsvillkoren. Vi kan även överlåta ärenden till Kronofogden, men det är aldrig någonting vi gör utan att först diskutera saken med dig så att du får bestämma vad som är rätt nästa steg att ta.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga