Vad är P27?

P27 är ett initiativ som startats gemensamt mellan nordiska banker. Namnet på projektet kommer från det faktum att målet med P27 är att underlätta betalningar mellan de nordiska länderna, där det totalt bor 27 miljoner personer. Målet med P27 är att skapa en modern infrastruktur för betalningar som sker mellan de nordiska länderna. Syftet är att kunna främja handeln genom att betalningarna kan ske i realtid även fast de sker i andra valutor än det egna landets.

P27 är en digital plattform för betalningar som går mellan de nordiska länderna. Via plattformen kan man både göra nationella och internationella betalningar, och det finns stöd för svenska kronor, danska kronor och euro. Det går att göra betalningar både till privatpersoner och företag via P27. Formatet på P27 baseras på samma standard som SEPA, och det innebär att betalningarna sker säkert och effektivt oavsett vilken valuta som används.

I praktiken innebär P27 att man kommer övergå till ett internationellt filformat och sluta använda nationella diton. Det nya filformatet som kommer användas heter ISO20022, men är även känt som XML-, CAMT- och PAIN-filer. Projektet med P27 kommer löpa flera år och implementeras i etapper. När det nya filformatet börjar användas kommer en del av de gamla formaten att sluta gälla. I Sverige kommer utfasningen pågå fram till 2024, men varje bank har sin egen tidsplan. Vill du veta vad som gäller för ditt företag och hur det påverkar dina konton kan du få information om det av din bank.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga