Vad är fakturaköp med eller utan regress?

Fakturaköp, alltså att du säljer dina fakturor till ett annat företag som fakturerar och hanterar dem åt dig, går att göra på två olika sätt. Det finns både fakturaköp med och utan regress. Oberoende av vilket tillvägagångssätt du använder är fakturaköp ett flexibelt verktyg som kan förbättra kassaflödet och frigöra kapital snabbare än om du fakturerar själv.

När du säljer en faktura kommer factoringbolaget ta över kreditrisken vid en eventuell utebliven eller sen betalning. När ett fakturaköp görs är det alltså factoringbolaget som såväl tar över alla risker, men även själva betalningsfordran. 

Ett fakturaköp med regress betyder att du åtar dig skyldigheten att betala tillbaka beloppet ett visst antal efter förfallodatumet om det är så att kunden inte betalar. De här dagarna brukar man kalla för regressdagar.  Gör du istället ett fakturaköp utan regress kommer du minska valuta- och kreditrisken för dig själv eftersom du inte förbinder dig att betala fakturan om slutkunden inte betalar i tid.

Företag som har ett större kapital i kundfordringar som beräknas som osäkra kan ha svårare att sälja fakturor utan regress. I sådana fall är fakturaköp med regress ett bättre alternativ, eftersom det fortsättningsvis blir ditt företag som står för kreditrisken, men factoringbolaget fakturerar och sköter allt det administrativa.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga