Vad är en självfaktura?

En självfaktura kallas ibland för omvänd faktura. Det är när kunden upprättar en faktura i säljarens namn och i dennes räkning. Köparen får dock bara utfärda fakturan om följande två förutsättningar är uppfyllda:
– det finns ett i förväg träffat avtal om detta mellan säljaren och köparen
– det finns ett förfarande för säljarens godkännande av varje faktura

Varför?
Vi börjar med ett exempel när selfinvoice kan vara aktuellt: Företag A (Förmedlaren) säljer och marknadsför en tjänst som tillhandahålls av Företag B (Leverantören). När en kund (Kunden) köper tjänsten av Förmedlaren uppstår en intäkt hos Förmedlaren. I och med att Kunden har betalat till Förmedlaren av tjänsten har den faktiska Leverantören en fordran på Förmedlaren.

I den enklaste av världar vet Leverantören alltid hur mycket som skall faktureras Förmedlaren, och Förmedlaren vet hur mycket i förmedlingsprovision som denne skall fakturera Leverantören. Men vid stora affärsvolymer innebär detta ofta hög administrativ belastning. Det kan vara så att det endast är Förmedlaren som vet vilka affärer som denne har genererat, varför Förmedlaren då först måste skicka över ett underlag till Leverantören för att denne skall kunna skapa en faktura till Förmedlaren.

Lösningen
Förmedlaren som har full koll på alla de affärer som denne förmedlat till Leverantören kan istället skapa en självfaktura (self invoice), dvs en faktura till sig själv med Leverantören som betalningsmottagare. På detta vis slipper Leverantören skapa en massa fakturor manuellt baserat på underlag som kommer från Förmedlaren. Istället betalar Förmedlaren fakturan (som de skapat till sig själva) och Leverantören får betalningar och en kopia på de fakturor som ställts ut i deras namn.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

billecta-kund-kry-h30px
billecta-kund-cancerfonden-h30px