Vad är en självfaktura?

En självfaktura kallas ibland för omvänd faktura. Det är när kunden upprättar en faktura i säljarens namn och för dennes räkning. En kund kan bara upprätta en självfaktura om:

  • Det finns ett avtal om detta mellan säljaren och köparen
  • Det finns ett tillvägagångssätt för säljaren att godkänna varje faktura

Självfakturering kan vara praktiskt om man är flera parter inblandade i en försäljning. Om ett företag förmedlar och marknadsför en tjänst som ett annat företag tillhandahåller kan det här vara ett lämpligt förfarande. I sådana fall fungerar självfaktureringen så att företaget som förmedlar och marknadsför tjänsten för det andra företagets, leverantörens, räkning säljer någon tjänst så skapar denne en faktura i leverantörens namn.

Fördelarna med självfakturering i dylika scenarion är bland andra att:

  • Företaget som förmedlar tjänsten å leverantörens vägnar ofta har en tydligare inblick i vad som blivit sålt och i vilka mängder. Det innebär att det förmedlande företaget kan skapa en självfaktura och ange sig själv som gäldenär, alltså den part som ska betala fakturan.
  • Det levererande företaget behöver inte först kontakta det förmedlande företaget för att få exakta uppgifter om samtlig försäljning som skett för att därefter skapa en faktura. När förmedlaren skapar en självfaktura sparar det tid för båda företagen.

Billectas faktureringsverktyg har stöd för självfakturering och att komma igång med processen är enkel. På det sättet kan företag som samarbetar med andra åstadkomma en smidig faktureringslösning som underlättar den ekonomiska administrationen. Vill du också uppleva fördelarna med självfakturering är du välkommen till oss på Billecta!

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga