Vad är en kreditfaktura?

En kreditfaktura är en korrigering av en faktura du har skickat ut. När ditt företag har skickat en felaktig faktura ska du alltså skapa en kreditfaktura för den. En kreditfaktura ska aldrig betalas av kunden, utan den finns kort och gott till för att det ska bli korrekt i såväl bokföringsprogrammet och ekonomisystemet såväl för ditt företag som för kunden.

Det finns vissa regler som gäller för att en kreditfaktura ska vara giltig. Bland annat ska:

  • Kreditfakturan återspegla den ursprungliga fakturan
  • Kreditfakturan och den ursprungliga fakturan ha ett ofrånkomligt samband så att det går att utröna vad den ursprungliga affärshändelsen innebär efter de förändringar som har inträffat.

I Billecta är det enkelt att kreditera en faktura. När du är inloggad på dina sidor väljer du den ursprungliga fakturan och klickar på “hantera”. Därefter kan du välja att skapa en kreditfaktura och då genereras en omspeglad faktura. I Billecta går det både att välja delkredit och helkredit på kreditfakturor.

När du har skapat en kreditfaktura kommer den ursprungliga kundfakturan att krediteras automatiskt. Det är också möjligt att skapa en fristående kreditfaktura på plattformen, men en sådan kopplas inte till en debetfaktura per automatik utan det är något du behöver göra manuellt.

Billectas faktureringsprogram är skapat för att du ska kunna hantera samtliga delar som rör faktureringen på ett och samma ställe, samtidigt som det underlättar bokföringen och minimerar det manuella arbetet. Vill du också prova fördelarna med Billecta är du välkommen att boka en kostnadsfri provperiod på 30 dagar!

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga