Vad är en faktura?

En faktura är ett betalningskrav som antingen kan ställas ut i elektronisk eller fysisk form. Betalningskravet skickas från ett företag till privatpersoner eller andra företag. Den part som skriver fakturan kallas för borgenär, och den som fakturan skickas till är gäldenär. Alla fakturor som du som företagare skickar ska ha ett eget löpnummer. Fakturanumren ska upprättas i kronologisk ordning, och ligger som verifikationer till bokföringen och redovisningen.

På en faktura behöver viss information finnas med. Den information som ska framgå på fakturan är bland annat:

  • Datum när fakturan är utfärdad
  • Löpnummer
  • Köparens och säljarens namn samt adress
  • Säljarens (ditt) momsregistreringsnummer
  • Köparens eventuella momsregistreringsnummer
  • Tjänster och varor som sålts samt deras omfattning
  • Enhetspris utan moms och eventuella rabatter
  • Momsbelopp

På fakturan ska det även framgå vilka betalningsvillkor som gäller och om dröjsmålsränta adderas utifall att kunden inte betalar i tid. Det bör även framgå om du som skrivit fakturan är godkänd för F-skatt. Ifall det är ett aktiebolag som fakturerar behöver även bolagets namn, vilken kommun bolaget har sitt säte i och företagets organisationsnummer finnas med på fakturan.

Företag är fria att skicka fakturor på det sätt som passar bäst. I dag är det vanligt att man både skickar fakturor via vanlig post, mail, i vissa fall som SMS eller till digitala brevlådor.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga