Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura i digital form. Du anmäler dig via din internetbank om du vill ha en e-faktura istället för en pappersfaktura.

Det är självklart även möjligt att skicka e-fakturor i Billecta.
Om ni vill kunna skicka e-fakturor till privatpersoners internetbank i Billecta behöver ni göra följande steg:

1. Kontakta er bank och be att få beställa tjänsten E-faktura privat. Som teknisk leverantör anger ni [Digitalpark].
2. När er bank bekräftar att tjänsten är igång så kommer ni få ett så kallat Fakturautställar-ID, FUI. Med detta kan nu era kunder söka upp ert företag i sin internetbank och anmäla sig att de vill ha e-fakturor från er.
3. Logga in på ert konto i Billecta och klicka in på Inställningar/Bolagsinställningar och sedan på fliken Tjänster. Under rubriken E-faktura skriver ni in ert FUI som ni fått av er bank.
4. För att kunna skicka e-fakturor behöver ni sedan spara mottagen anmälan om e-faktura från era kunder i ert kundregister i Billecta:
– Har ni tidigare mottagit anmälan från era kunder så klickar ni in på Register/Kunder och sedan på aktuell kund. Där behöver ni spara kundens personnummer och välja vilken bank kunden har. Tryck sedan på spara.
– Anmälan kan också inkomma genom att kund anmäler sig för e-faktura direkt i sin internetbank. När en sådan anmälan görs kommer Billecta att hantera denna anmälan åt er och uppdatera ert kundkort med aktuell anmälan. Om personen inte finns i ert kundregister kommer ni få ett mail från Billecta med information om mottagen anmälan som ni istället får hantera manuellt.
5. Nu är allt klart för att skapa och skicka e-fakturor direkt till era kunder internetbank.

Om ni önskar skickar e-faktura till företag, så kallad EDI, behöver ni göra följande på ert konto i Billecta:

1. Logga in på ert konto i Billecta och klicka sedan på Register/Kunder. Sök fram er kund med hjälp av sökfunktionen överst på sidan och klicka sedan på kundens namn.
2. Här visas nu kundkortet och det är här nu sparar de uppgifter om e-faktura ni fått av er kund. Följande uppgifter behöver anges:
– Organisationsnummer
– Intermediatör: Välj av en de som finns i listan. Om ni är osäker på vilken intermediatör er kund har så behöver ni kontakta er kund.
– GLN-nummer: Denna uppgift är frivillig men om ni anger detta så minskar det risken för att er kund inte hittas i e-fakturanätverket. Även denna uppgift får ni från er kund.
– Klicka sedan på fliken Inställningar och bocka i ”Aktivera specifika inställningar för kund”. Välj e-faktura som leveranssätt och klicka sedan på spara.
3. Nu kommer e-faktura vara förvalt leveranssätt på denna specifika kund och nästa faktura kommer därför skickas såsom e-faktura till er kund.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

billecta-kund-kry-h30px
billecta-kund-cancerfonden-h30px