Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålränta är en avgift som företaget tar ut på det obetalda beloppet och som skickas till kunden när denne är försenad med sin betalning. Dröjsmålsränta kan tas ut från det att den etställda fakturan är förfallen till betalning, det vill säga dagen efter fakturans förfallodag. Företag kan själva bestämma vilken dröjsmålsränta som ska tas ut vid försenad betalning. Det vanligaste är att dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen, men du kan avtala specifikt med din kund om vilken dröjsmålsränta som skall tas ut så länge den är skälig och framgår av avtalsvillkoren i samband köpet. I Billecta kan du automatisera hanteringen av dröjsmålsränta genom att antingen använda standardinställningar för samtliga dina kunder eller specifika inställningarn för en enskilld kund.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

billecta-kund-kry-h30px
billecta-kund-cancerfonden-h30px