Vad är dröjsmålsränta?

Dröjsmålsränta är en ränta du kan debitera en kund när denne inte har betalat sin faktura i tid. När du skickar en faktura och inte får betalt innan tidsfristen löper ut har du som företagare rätt att ta ut en dröjsmålsränta efter förfallodagen. Hur stor den får vara varierar. Om du inte har avtalat om något speciellt gällande dröjsmålsräntan har du rätt att debitera en referensränta som Riksbanken fastställer en gång i halvåret. Man beräknar alltid dröjsmålsräntan från förfallodagen.

I vissa fall kan du debitera en högre dröjsmålsränta och det är om det finns ett avtal om detta mellan dig och din kund. Det är bra att på ett tidigt stadium specificera dröjsmålsränta och betalningsvillkor i ett avtal så att både du och kunden vet vad som gäller. Observera att det går att avtala bort dröjsmålsräntan om bägge parter ingår ett avtal om det.

Dröjsmålsräntan beräknas enligt följande:

  • På faktureringsbeloppet inklusive moms
  • På faktureringsavgifter, påminnelseavgifter och inkassoavgifter får det inte adderas en dröjsmålsränta
  • Dröjsmålsränta får inte utgå på annan dröjsmålsränta som ej betalats

När du fakturerar med Billecta kan du enkelt fylla i olika avtalsuppgifter för specifika kunder och dessutom göra automatisk påminnelsehantering. Om du gör det och systemet skapar en påminnelsefaktura kommer plattformen av sig självt addera såväl påminnelseavgifter som dröjsmålsränta. Det finns således inget behov av att du gör det här arbetet manuellt, utan Billectas plattform tar hand om det arbetet åt dig.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga