Faktura till företag

I Billectas faktureringsprogram kan du skapa och skicka fakturor till företagskunder. Programmet har ett kundregister där du hanterar och lägger till samtliga kunder bolaget har. När du sedan ska skapa en faktura importerar du smidigt kundens uppgifter till den och specificerar vad betalningskravet gäller. Till det kan du använda:

  • Produktregister
  • Kostnadsställen
  • Projekt

Det är möjligt att addera upp till tre försättsblad och bilagor till varje faktura, och debiterar du en administrationsavgift för faktureringen lägger du enkelt till den. När du skapar en faktura till företag har du också möjlighet att ange hur en obetald faktura ska hanteras. När fakturan är klar och ska skickas till kunden väljer du hur den ska levereras. Programmet har stöd för att skicka ut automatiska påminnelser, vilket minimerar tiden du behöver avsätta på att manuellt skapa och skicka dem.

Då ett kundföretaget betalar sker en automatisk avstämning och betalningen prickas av mot rätt faktura. På det sättet sparar Billectas faktureringsprogram din tid, eftersom en manuell avprickning inte är nödvändig.

Billecta faktureringsprogram passar för företag av varierande storlekar. Det går antingen att skapa en faktura till företag direkt i vårt webbverktyg, genom att integrera det med företagets eget affärssystem eller genom att ladda upp filer med fakturaunderlag. Kort och gott är det här ett program som på många sätt kommer underlätta för ditt företag att få betalt från dina kunder. Vill du bekanta dig mer med tjänsten kan du prova den gratis i 30 dagar!

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga