Faktura till enskild firma

Fakturerar du enskilda firmor kan du addera de företagens uppgifter till ditt kundregister i Billectas faktureringsprogram. När du ska skicka en faktura till en enskild firma hämtar du in företagets uppgifter direkt ur registret och lägger till dem på fakturan. Följande uppgifter behöver finnas med på en faktura till enskild firma:

  • Fakturanummer
  • Köparens momsregistreringsnummer
  • Ditt eget momsregistreringsnummer
  • Säljarens och köparens adress
  • Datum när fakturan är utställd

Det du fakturerar en enskild firma för i form av tjänster eller produkter ska specificeras och en momssats ska anges för varje enskild fakturarad. Vidare anger du vilka betalningsvillkor som gäller för fakturan. Det går att leverera en faktura till enskild firma på olika sätt, bland annat som e-faktura, via e-post eller digitala brevlådor. Naturligtvis kan du även skicka fakturan som vanlig post om du föredrar det.

För företag är det väsentligt att man får betalt i tid, och att man kan minimera arbetet med påminnelse- och kravhantering. Om en enskild firma inte betalar fakturan i tid kan du behöva skicka ut en påminnelse, och det är något som du kan göra automatiska inställningar för i Billectas faktureringsprogram. Du får ange när en påminnelse ska skickas ut, och sedan hanterar programmet det per automatik. Det är således inte nödvändigt att manuellt skapa påminnelsefakturor. När en betalning väl inkommer prickas den av mot betalningskravet automatiskt, så att du hela tiden har aktuell insyn i samtliga fakturors status.

Billecta är därmed skapat för att underlätta det administrativa arbetet för dig som har ett företag, och du skapar dina fakturor med några enkla klick. Vill du också prova Billecta? Ta kontakt med oss så får du testa programmet gratis i 30 dagar!

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!

Vi använder redan
Billecta

Från småföretagare till giganter och organisationer – våra tjänster
används av alla typer av verksamheter.

Fastum logga
WWF logga
billecta-kund-cancerfonden-h30px
Röda korset logga