Att digitaliseringen är ett faktum är någonting som knappast kan ha undgått någon. Processer byts ut och nya funktioner tillkommer, och allting tycks gå framåt i en rasande fart. Ändå finns det områden som är eftersatta – Hur kommer det sig? I det här inlägget skriver Billectas egen produktägare Rickard Hessner av sig kring vad fackföreringar har för möjligheter beträffande sin medlemshantering och mycket annat.

medlemshantering för fackföreringar

En digitaliserad och automatiserad värld

Påståendet att vi lever i en både digitaliserad och automatiserad värld lär få invända mot. De flesta är dessutom positiva till denna utveckling som underlättar vardagen för oss. Molntjänster av olika slag har gjort att såväl vårt privatliv som yrkesliv blivit mycket smidigare. Att hyra film, köpa programvara till datorer, kommunicera och interagera med vår omgivning, lagra information i form av foton, filmer och dokument. Allt detta är idag självklarheter som gjort vårt liv mycket enklare och effektivare. Och ändå finns det fortfarande många förbättringar kvar som ännu inte genomförts.

En fackförening står och faller med förmågan att kunna stå upp för och representera sina medlemmar. Samtidigt kommer de också att bli bedömda utifrån hur väl de kan anpassa sig till sina medlemmars situation och behov när det kommer till betalningsformer, säkerhet och flexibilitet i fråga om medlemsavgifter. Smidiga betalningslösningar är inte längre förbehållet ehandelsföretagen och deras kunder.

Det är dags att tänka på fakturamottagarens upplevelse

Flexibilitet och alternativ i valsituationer blir allt viktigare, och det gäller inte minst i betalningssituationer. För ett modernt fackförbund bör det vara prioriterat att ge sina medlemmar, det vill säga fakturamottagarna, smidigast möjliga lösning när det kommer till betalningsalternativ. För ett decennium sedan var det en självklarhet att man fick en pappersfaktura i brevlådan och betalade denna regelbundet, med autogirering som i praktiken det enda alternativet. Idag har alla som jobbar med att ta betalt alla möjligheter att ge sina kunder / medlemmar bästa möjliga förutsättningar, även om man inte är ett ehandelsföretag.

Fler valmöjligheter är helt centrala

Varje kund är unik, och förutsättningar och behov ser olika ut hos olika individer. Det handlar inte bara om olika personligheter och preferenser, utan också om livssituation. Som fakturautställare kan har du idag möjlighet att erbjuda en mängd olika alternativ både vad gäller leveransformat och betalningsformer. Du kan leverera fakturan i pappersformat, som PDF, som e-faktura eller som SMS. Kunden kan betala på ett flertal olika sätt. Ju närmare era alternativ kommer era medlemmars preferenser desto mindre kommer tröskeln att betala vara, och i förlängningen påverkar detta era medlemmars syn på er som flexibla och orienterade utifrån deras bästa.

En förändring internt kan verka jobbigt nu – men kommer löna sig på sikt

Nyckeln till att skapa en helt flexibel och medlemsanpassad fakturering är att automatisera sina processer. På så sätt kan en medlemsorganisation ge sina anslutna medlemmar exakt de alternativ de efterfrågar utan att det skapar merarbete. Att automatisera hela fakturaflödet är inte sällan en ganska lång process, men det är tid och resurser som helt och hållet återbetalar sig i längden när allt är på plats och de nya rutinerna fungerar.