Faktureringsplattformen Billectas primära syfte är att hjälpa sina kunder att ta, och få, betalt. Plattformen erbjuder en komplett lösning från skapande av faktura till indrivning av betalning. Med ambitionen att tillhandahålla ett stort antal funktioner, distributionssätt och betalvägar, till aktörer i ett stort antal branscher, har komplexiteten i tekniken ökat i takt med utvecklingen. Paketering har därför blivit A och O för att tillgängliggöra produkten för marknaden. I varje kvartalsrapport för år 2023 har SaveLend Group presenterat ett kundcase som beskriver hur ett bolag inom Billectas främsta kundkategorier använder faktureringsplattformen.

I denna rapport fokuserar vi på partnerskap genom att belysa samarbetet med eventplattformen Trippus.

Trippus grundades år 2000 och är en eventplattform med en egenutvecklad eventportal som hjälper användarna att skapa fantastiska event. Trippus plattform är ett komplett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser. Genom smidig administration får kunden full kontroll och skapar engagemang – före, under och efter sina event. Men hjälp av plattformen kan man skapa inbjudningar, eventhemsidor och eventappar, samt ta emot anmälningar och betalning. Eventarrangören får också tillgång till rapporter och statistik i realtid och möjlighet att dela data från sina event i andra kanaler. Sammanlagt har evenemang med över åtta miljoner deltagare hanterats via Trippus eventplattform.

Trippus har varit en framgångsrik partner till Billecta sedan 2021 och partnerskapet kretsar kring faktureringsflödet för de event som administreras via Trippus plattform. Hos Trippus kan kunder dels arrangera egna event i portalen, dels låta Trippus hantera hela arrangemanget. Utöver detta arrangerar Trippus även egna evenemang. Billectas roll i partnerskapet är att hantera hela faktureringsprocessen, från fakturaskapande, distribution och autogiro till avprickning av inbetalningar för de evenemang som arrangeras i portalen. Den klara majoriteten av evenemangen som arrangeras via Trippus är av B2B-karaktär, vilket innebär att många besökare är där i sin yrkesroll snarare än som privatpersoner. Detta medför att det ofta är besökarens arbetsgivare som bekostar besöket och det är här Billecta kommer in i bilden. Billecta hanterar flödet som samlar in anmälningar och fakturerar respektive arbetsgivare utifrån antal anmälda besökare. Detta görs både i de fall där Trippus arrangerar event och i de fall där Trippus kunder arrangerar event och står som fakturamottagare. Trippus kunder blir därmed även kunder hos Billecta. De betal- och distributionssätt som ingår i detta partnerskap är därmed:

  • Faktura
  • E-faktura

Sedan partnerskapet inleddes har Billecta bidragit till enklare fakturahantering för närmare 200 eventarrangörer vid omkring 5 000 event. “Vårt partnerskap med Billecta bidrar till en stor administrativ lättnad för vår verksamhet. Billectas expertis inom fakturahantering samt flexibilitet och förståelse för våra utmaningar gör dem till en mycket viktig partner för oss. Vi siktar på att fortsätta växa tillsammans i många år till!”, säger Mats Nyberg, CEO på Trippus.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!