Faktureringsplattformen Billectas primära syfte är att hjälpa sina kunder att ta, och få, betalt. Plattformen erbjuder en komplett lösning från skapande av faktura till indrivning av betalning. Med ambitionen att tillhandahålla ett stort antal funktioner, distributionssätt och betalvägar, till aktörer i ett stort antal branscher, har komplexiteten i tekniken ökat i takt med utvecklingen. Paketering har därför blivit A och O för att tillgängliggöra produkten för marknaden och i samband med detta har några kundsegment utmärkt sig som extra intressanta för Billecta. I denna rapport fokuserar vi på self storage genom att titta närmare på Billectas samarbete med Storage365. 

Storage 365 – Sveriges största marknadsplats för förråd och fordonsplatser Storage365 AB, grundat i november 2016, har utvecklats till att bli Sveriges största marknadsplats för förråd och fordonsplatser. Företaget är ett framstående proptechbolag som agerar på både den svenska och finska marknaden. Genom sin tekniska plattform faciliterar Storage365 kopplingen mellan fastighetsägare (hyresvärdar) och hyresgäster för uthyrning av förråd, fordonsförvaring och inom kort även lokaler och kontor, vilket har resulterat i tusentals framgångsrika uthyrningar. Erbjudandet är dessutom hållbart då det primärt handlar om att skapa intäkter och kassaflöden på fastighetsbolagens outnyttjade ytor. 

Med en snabbt växande marknadsplats stod Storage365 inför utmaningen att hantera en alltmer omfattande och komplex faktureringsprocess. För att stödja fortsatt tillväxt behövde de ett system som kunde skala upp utan att proportionellt öka den administrativa belastningen. 

Storage365 valde Billecta för att modernisera och effektivisera sin faktureringsprocess. Genom att integrera med Billectas API har Storage365 kunnat automatisera hela kedjan av faktureringshantering – från skapandet av fakturor, distribution, avprickning av betalningar, hantering av påminnelser till bokföring. De betal- och distributionssätt som ingår i detta samarbete är: 

  • Faktura 
  • E-post faktura 
  • Bankgiro 

Integrationen med Billecta har möjliggjort för Storage365 att erbjuda sina kunder flera olika betalningsalternativ och samtidigt hålla den administrativa arbetsbelastningen till ett minimum. Med Billecta kan Storage365 nu fokusera mer på kärnverksamheten, vilket stärker deras position på marknaden och underlättar fortsatt expansion. 

“Vi behövde en lyhörd partner som inte bara uppfyllde våra höga krav på teknik och funktionalitet, utan som även kunde växa med oss i takt med vår expansion. Billecta har visat sig vara precis den partner vi letade efter, och deras flexibla faktureringslösningar har gjort det möjligt för oss att minska vår administrativa börda samtidigt som vi skalar affären”, säger säger Thomas Modner, vd på Storage365.