Nu när den nya nordiska betalningsstrukturen P27 börjar gälla innebär det en av de största förändringarna inom internationella betalningar på flera decennier. P27 är ett gemensamt nordiskt projekt och möjliggör betalningar i realtid mellan länderna, vilket är något som både varit efterlängtat och behövligt för att främja handeln.

Om du som företagare behöver tänka på något speciellt när P27 börjar gälla beror på hur du använder bankens filtjänster och vilka olika integrationer du har. Alla företag kommer inte behöva göra förändringar eller omställningar. Anledningarna till att P27 kan innebära vissa förändringar är att man kommer börja använda en gemensam formatstandard. Den standarden heter ISO 20022 och används redan i dag i flertalet länder. Standarden kommer användas oavsett hur en betalning sker, om det så är via internetbanken eller som filöverföring. Tidigare har vi i de nordiska länderna haft våra lokala och ofta föråldrade standarder, vilket vi i och med P27 kommer komma ifrån.

Vilka påverkas av P27

Företag som kan påverkas av P27 är de som exporterar filer från ett affärssystem och kommunicerar dem med banken. Därför behöver företagare vid övergången till det nya betalningssystemet kontrollera om det affärssystem man använder har stöd för P27. Det här är bra att göra i god tid eftersom det kan ta tid att internt lära sig ett nytt system och att byta plattform om det är nödvändigt.

Även övriga integrationer och företagets bankkopplingar behöver ses över. När P27 börjar gälla kommer Bankgirot så småningom att avslutas. Du behöver kontrollera att företagets integrationer inte har filkommunikation direkt med Bankgirot. Använder företaget någon av Bankgirots tjänster kommer dessa behöva flyttas. Hur du ska gå tillväga för att göra det kan du få information av från företagets bank. Vissa banker har redan nu vidtagit de åtgärder som kommer vara nödvändiga både vad gäller bankintegrationer och manuella filer, men alla har inte gjort det.

Vad händer med autogiro och plusgiro?

Vad gäller bankgiro- och plusgironummer kommer det gå att fortsätta att använda dem, trots att själva Bankgirot på sikt kommer att stängas ner. De numren kommer framöver istället användas som alias för betalningar. Är det så att ditt företag redan har kopplat ihop bokföringsprogrammet med bankkontot är det högst troligt att du inte kommer märka någon förändring eftersom överföringarna sker i rätt format. Detsamma gäller om du manuellt hanterar enskilda betalningar på bankkontot. Då har du redan en bankkoppling och kan vara trygg med att alla betalningar blir gjorda med rätt format och att återrapporteringen fungerar som den ska. Är det däremot så att företaget inte har någon bankkoppling, och inte heller möjlighet att skaffa en sådan, är det nödvändigt att kontrollera så att alla filöverföringar använder formatet ISO 20022.

I vår kunskapsbank kan du läsa mer om vad P27 är.

Vill ni förenkla er fakturahantering?
Prova Billecta helt gratis i 30 dagar!