Att sälja fakturor är precis vad det låter som. Du som företagare säljer din faktura till ett finansbolag. Istället för att vänta på pengarna upp till sista betalningsdag får du möjlighet att få nästan hela beloppet på ditt konto inom 24 timmar. I det här inlägget går vi igenom fördelar och nackdelar med att sälja fakturor.

Vad betyder det att sälja sina fakturor?

Att sälja fakturor är precis vad det låter som. Du som företagare säljer din faktura till ett finansbolag. Istället för att vänta på pengarna upp till sista betalningsdag får du möjlighet att få nästan hela beloppet på ditt konto inom 24 timmar. Fördelarna med att sälja en faktura är många, och nackdelarna i allmänhet få. Faktorer som i allmänhet brukar räknas till uppsidan med fakturaförsäljning

Ett begrepp som ofta hörs i samband med att sälja fakturor är factoring. Detta är i allmänhet en samlingsterm för fakturaförsäljning och fakturabelåning. Vid fakturabelåning ställs en kredit ut med fakturan som säkerhet, vilket därmed gör det till ett lån till skillnad från fakturaförsäljning.

Fördelar och nackdelar med att sälja fakturor

Fördelar med att sälja fakturor

Jämnt kassaflöde

Istället för att behöva vänta på intäkter och dessutom inte veta när dessa kommer att finnas dig tillhanda kan du genom att sälja dina fakturor direkt när de skapas se till att du hela tiden har ett jämnt kassaflöde i företaget. Du har kontroll över din likviditet och får pengar för dina tjänster eller produkter direkt.

Ökad soliditet

Finansbolag som jobbar med fakturaköp är föga förvånande specialister på just detta. Det innebär att de har stor erfarenhet av såväl betalnings- och inkassoprocesser som formalia kring faktureringsuppgifter. Därmed minskar risken för såväl felaktigheter som kreditförluster. Ofta tar dessutom det fakturaköpande finansbolaget över hela kreditrisken för fakturan i samband med köpet. Detta kan dock bero om fakturan säljs med regress eller ej. I korthet handlar detta om i fall det köpande bolaget förbehåller sig rätten att upphäva köpet om fakturamottagaren till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan betala.

Minskad resursåtgång för dig som företagare

Många företagare upplever fakturering som ett nödvändigt ont, en administrativ uppgift som förknippas med såväl risk att göra fel som något som tar tid från andra arbetsuppgifter. Oavsett hur mycket rutin, kompetens och kunskap ett företag har när det kommer till fakturering råder det ingen tvekan om att man sparar tid om man säljer sina fakturor och därmed överlåter hanteringen av de administrativa processerna i fakturaflödet till annan part.

Nackdelar med att sälja fakturor

Du förlorar en liten del av intäkten

För att det ska bli någon affär när det gäller fakturaköp måste det finnas incentiv även för det köpande bolaget. Priset för dig som säljande part för att slippa vänta på pengar, undvika kreditrisker samt slippa administration är att du avstår en liten del av fakturabeloppet. Intäktsmodellen vid fakturaförsäljning är nästan alltid att det köpande bolaget betalar procentuellt av fakturabeloppet. Du avstår i allmänhet ett par procent av fakturabeloppet när du säljer din faktura.

Du lämnar bort kontrollen över faktureringsprocessen

När du säljer din faktura är den, precis som när du säljer något annat, inte längre din. Det innebär att du också i allmänhet avsäger dig rättigheten till kontroll över faktureringsprocessen och kontakten med kunden i eventuella frågor kring den aktuella fakturan. Det varierar mellan de köpande bolagen över hur tydligt de visar på fakturan att den är såld. En del företag har sig själva som väldigt tydlig avsändare, medan det på andra fakturor knappt syns mer än på betalningsmottagaren. Det är bra att skaffa sig en bild av hur ett bolag arbetar med sina faktureringsprocesser och sina kontakter med slutkund.

Tjänar du på att sälja dina fakturor?

De allra flesta företagare bör tjäna på att sälja fakturor. Den procentuella andel av intäkten du avstår lär betala sig genom frigörandet av resurser, ökad felsäkerhet och ett jämnare kassflöde i bolaget. Det möjliga undantaget är i en verksamhet med så låga marginaler att behovet av intäkter övertrumfar allt annat, inklusive resurser, likviditet och kvalitetssäkring.