En ny nivå av automation för SaaS-techbolag

När det kommer till fakturering finns det flera aktörer som kan erbjuda automatisering av utskicken. Vi är en av dessa aktörer och vi vågar påstå att vi ligger i framkant när det gäller såväl den tekniska lösningen och kundanpassningen. Samtidigt är det bara en del av vad vi kan erbjuda när det kommer till faktureringslösningar. Genom att inkludera hela processen från själva hanteringen av vilka uppgifter som ska stå på den individuella fakturan till bokföring av betalda fakturor, är Billectas lösning på en helt ny nivå av automation för faktureringstjänster för SaaS-bolag.

Varje del i fakturaprocessen är integrerad i vår lösning – komplett distributionstjänst, avprickning, påminnelser, kravhantering, bokföring. På detta sätt kan vi automatisera kundens hela flöde och hjälpa till att både ta betalt och få betalt, och samtidigt skapa ytterligare mervärde i form av resursbesparingar och ökat felsäkerhet.

Automation förenklar vardagen

Alla som jobbar med att tillhandahålla SaaS-produkter och -tjänster i någon form förstår mervärdet i automation. Det ligger i erbjudandets själva natur att förenkla så mycket som möjligt för kunderna och spara tid och resurser. Oavsett om det handlar om att hämta adressuppgifter i samband med att man öppnar konto på tjänsten eller en rättstavningsfunktion i en texteditor så gagnar det kunden i slutändan.

Förvånansvärt många företag har kommit mycket längre i automatisering av de tjänster de erbjuder kunderna än i sin egen organisation. Ofta handlar detta, fullt rimligt, om att fokus lagts på den egna affären och intäktskällan. Genom att lägga lite kraft på att se över interna tillvägagångssätt och system går det att i slutändan frigöra mer tid och resurser som kan läggas på produktutveckling och försäljning istället.

Om du själv sitter på ett SaaS-bolag vet du att det finns många arbetsmoment och processer som kan minimeras vad gäller manuell handpåläggning. Det handlar dock inte bara om att identifiera vilka delar ett företag kan automatisera, utan också i vilken utsträckning det går att göra. I frågan om fakturering finns det ingen anledning att bara automatisera en del av processen, när du kan få allt omhändertaget i ett och samma system.

Utöver att en automatiserad lösning sparar tid och resurser handlar det också om kvalitetssäkring. Ett testat och välbeprövat system eliminerar risken för manuella fel i processen, och ökar möjligheterna för uppföljning och kontroll.

LADDA NER VÅR GUIDE

Bygg in modern fakturering i din SaaS-lösning

Vi har satt samman en inspirationsguide för dig som vill veta mer om hur man bygger in stöd för en effektiv faktureringsprocess i er affärslösning.

>> Ladda ner guiden här

Det behöver inte finnas någon konflikt mellan att automatisera en process och att vara kundanpassade. På Billecta har vi djupgående kunskap i att integrera vår lösning i kundernas tekniska system genom API-kopplingar, men kan också erbjuda uppladdning via fil för den som föredrar detta alternativ. Det är dessutom givetvis också möjligt att använda sig av en eller flera delar av vår fakturaprocess utan att för den skull automatisera hela fakturahanteringen via oss. För varje del i ditt flöde du kan skapa automation i finns det dock stora fördelar i såväl tids- och resursbesparing som riskminimering, precis som vi initialt nämnde.

Vill du veta mer om Billecta automatiserade fakturalösningar, eller prova vår tjänst? Vi erbjuder nya kunder en månads kostnadsfri fakturering.

5 anledningar till att ni ska bygga in modern fakturering i er SaaS-lösning

Företag som jobbar med att erbjuda SaaS-tjänster förstår i regel fördelarna med automatisering av tjänster, då detta brukar vara en central del i affären. Faktureringsprocessen är inget undantag från detta, utan här finns massor av fördelar för dig som tjänsteleverantör. För er som ännu inte tagit steget över till att bygga in en modern faktureringautomation i er SaaS-lösning tänkte vi ge er fem konkreta anledningar till varför ni borde göra detta.

1. Slipp fakturaskapandet

Att skapa en faktura tar tid – i regel inte speciellt lång tid – men det tar tid och fokus från annat. Du ska sammanställa den nödvändiga informationen som fakturan ska innehålla, och se till att den kommer med utan några felaktigheter. Inte sällan har kunden specifika önskemål om format eller specifika detaljer på fakturans innehåll. En automatiserad lösning tar bort samtliga moment och frigör tid, samtidigt som du undviker manuella felaktigheter och typos. Rätt information till rätt faktura, helt automatiskt.

2. Inga fler uteblivna fakturaleveranser

Individualiseringen och kravet på ökad flexibilitet i fakturaleverans ställer ökade krav på dig som vill ta betalt av kund. En helt automatiserad lösning med en palett av leveranskanaler tar bort denna utmaning helt, och ger kunden ett brett utbud av alternativ som kan möta dennes preferenser. Utöver att du slipper risken att fakturan inte når rätt slutmottagare på grund av felaktiga kanaler kommer det ökade utbudet av leveransformer och flexibiliteten i detta att bidra till en ökad kundnöjdhet.

3. Försenade betalningar slutar vara din huvudvärk

Givetvis förstår vi att ett automatiserat system inte eliminerar försenade och uteblivna betalningar helt och hållet, men det tar bort en mycket stor del av problemet kring detta.

Genom att erbjuda kunden deras föredragna betalsätt och en automatiserad hantering av inbetalningarna, samt en integrerad påminnelsehantering kommer andelen försenade betalningar minska drastiskt.

4. Slipp administration med uppföljning med påminnelse och kravhantering

Med påminnelsehanteringen på plats frigör du mycket tid och resurser till annat, men detta gäller även helt uteblivna betalningar. Ett modernt automatiserat fakturasystem kan också hantera din kravhantering. Du väljer själv vilken respit du vill ge dina kunder när pengarna inte kommer in, och kan därefter låta systemet sköta processen. Dessutom slipper du risken att skicka påminnelser på redan betalda krav då samma system hanterar inkomna betalningar av krav som de vanliga betalningarna. När en betalning är gjord prickas denna automatiskt av och avräknas mot systemet.

5. Slipp bokföring

När pengarna väl är inne behöver du inte manuellt bokföra detta, utan ditt automatiserade system genererar ett aktuellt bokföringsunderlag med fullt stöd för periodisering, kostnadsställe och liknande. Bokföringen uppdateras sedan automatiskt via integration eller via filleverans utifrån dina önskemål.

LADDA NER VÅR GUIDE

Bygg in modern fakturering i din SaaS-lösning

Vi har satt samman en inspirationsguide för dig som vill veta mer om hur man bygger in stöd för en effektiv faktureringsprocess i er affärslösning.

>> Ladda ner guiden här

Utöver dessa fem tunga argument för att bygga in en modern faktureringsautomation i er SaaS-lösning har vi fler. Kontakta oss gärna för att få höra dessa, eller för att få mer information om hur vi på Billecta kan hjälpa er att komma igång med en integrering.