Billectas koppling till STR

Medlemsorganisationen Sveriges Trafikskolors Riksförbund har valt att jobba med det Billecta för att erbjuda sina medlemmar ett modernt, kundanpassat och kostnadseffektivt faktureringssystem.

Hur?

Användarna jobbar som vanligt i sitt administrationssystem och den inbyggda faktureringsmodulen kommunicerar direkt med Billectas API. Billecta sköter automatiskt distribution, avstämning av inbetalning, påminnelse & krahantering. Utan att kunderna behöver arbeta i Billectas gränssnitt.

Vill du veta mer?

Kontakta Rickard Hessner, 070-336 04 13, rickard.hessner@billecta.com om du har frågor kring denna integration eller hur man kan integrera Billecta i ert arbetsflöde idag.