Billecta och Scrive

Vid signering skapar Billecta automatiskt upp en faktura baserat på avtalets parametrar

Bakgrund

Scrive levererar digitala signeringslösningar för företag som vill effektivisera sin signerings process och avtalshantering.

Hur?

Vid signering skapar Billecta automatiskt upp en faktura baserat på avtalets parametrar. Därefter automatiseras hela fakturerings- och bokföringsprocessen. Fakturahanteringen automatiseras enligt avtalsutställarens och mottagarens krav.

Vill du veta mer?

Kontakta Rickard Hessner, 070-336 04 13, rickard.hessner@billecta.com, för mer information om integrationen och hur du kan använda den i ditt flöde.