Billecta och PE Accounting

Nu kan därför alla PE Accountings kunder skapa och hantera sina kravärenden med en knapptryckning.

Integrationen i PE Accounting

Som en del i PE Accountings strävan att alltid effektivisera flöden och processer sökte de efter en partner som kunde hjälpa deras kunder att på ett effektivt sätt hantera deras kravärenden. Kravet var att kravhanteringen skulle kunna integreras till PE Accountings system. Billecta kunde tillfredsställa alla dessa krav. Nu kan därför alla PE Accountings kunder skapa och hantera sina kravärenden med en knapptryckning.

Tack vare integrationen får Billecta även information när en fordran som skickats till kravhantering betalas enligt originalfaktura. Detta gör att PE Accountings kunder aldrig behöver oroa sig för att ett kravärende fortlöper trots att betalning mottagits direkt till dem själva.

Integrationsstruktur

PE Accounting har byggt på ett tunt gränssnitt på Billecta API, där användaren enbart med en knapptryckning kan skapa ett kravärende. All resterande hantering sker automatiskt av Billecta. Kommunikationen går från PE Accounting till Billecta genom vårt Rest API med XML. PE Accounting hanterar inga krav i det egna systemet. Inga anrop initieras från Billecta.