Billectas koppling till Bfree accounting

Istället för att utveckla även kundreskontran och faktureringstjänsten själva valdes Billecta som partner

Nytta

Istället för att utveckla även kundreskontran och faktureringstjänsten själva valdes Billecta som partner. Billecta agerar dock helt i bakgrunden vilket gör att Bfrees kunder kan hantera sin fakturering och sin kundreskontra i samma gränssnitt som för övriga funktioner i Bfree. Detta är möjligt genom att Bfrees gränssnitt är integrerat med Billectas API. Därigenom får Bfrees kunder samma funktionalitet i Bfrees gränssnitt som om de arbetade i Billectas egna webbgränssnitt. Därtill är Bfree själva servicebyrå hos Bankgirocentralen vilket gör att deras kunder ansluter till deras servicebyrå-nummer.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur ni kan använda Billecta eller den här integrationen kontakta Rickard Hessner, 070-336 04 13, rickard.hessner@billecta.com.